Finansmarknadsministern Peter Norman har annonserat att regeringen sänker avkastningskravet för Vattenfall det ska inte längre ligga på 15%, Även näringsministern Annie Lööf ställer sig bakom en sänkning av avkastningskravet.

Regeringens ägardirektiv som styr Vattenfall lyder:

” Vattenfall ska generera en marknadsmässig avkastning genom att affärsmässigt bedriva energiverksamhet så att bolaget tillhör ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion.”

Uppdraget kan delas upp i två delar: 1) generera avkastning 2) leda utvecklingen mot en hållbar energiproduktion.  Analysen av varför Vattenfall fortfarande släpper ut 90 miljoner ton koldioxid per år (dubbelt så mycket som hela Sverige som land) och fortsätter investera i kolkraft, CCS och kärnkraft har varit att den första delen i uppdraget (att generera hög avkastning) har blockerat den andra delen av uppdraget.

Så när kravet på avkastning nu sänks kan man hoppas att det blir mer utrymmer för att på allvar börja ställa om energiproduktionen och bli ett av de ledande bolagen inom det området. Det är också endast genom en omställning man på sikt kommer att ha någon möjlighet att verkligen generera avkastning.

Energirevolutionen är här – dags för Vattenfall att ge sig in i matchen!