I samband med gårdagens parlamentsval i Litauen hölls också en folkomröstning om kärnkraften. Resultatet – som alltjämt är preliminärt – visar på en förkrossande majoritet emot ny kärnkraft. Hela 64 procent röstade nej till att ersätta det stängda kärnkraftverket Ignalina med nya och endast 36 procent röstade ja.

Litauen zeppelinare

Resultatet är ett slag rakt i solarplexus mot regeringen och industrin som drivit en aktiv kampanj för att få folket att rösta ja och som gett vilseledande propaganda om att ny kärnkraft är billig och säker.

I själva fallet är det precis tvärtom. Litauens befolkning har genom omröstningen gjort ett viktigt vägval: kärnkraft tillhör gårdagen. Därmed har man gjort en säker och viktig investering i framtiden som kommer att betalas tillbaka i form av ökade satsningar på förnybar energi och ökad trygghet för framtida generationer. Se här Greenpeace scenario för hur vi kan ställa om till förnybar energi.

Men resultatet från omröstningen påverkar inte bara Litauen – det ger också en viktig signal till kärnkraftsländer som Polen och Sverige att vi bör följa strömmen och överge kärnkraften.

Nyligen beslutade Japan att följa länder som Belgien, Tyskland, Schweiz och Taiwan som förra året beslutade att fasa ut kärnkraften.

Nu ser vi fram emot att Litauen också följer resultatet av folkomröstningen – som inte var bindande – lite bättre än vad vi har erfarenhet av i Sverige.