Under onsdagen sa statliga energijätten Vattenfall att de är intresserade av att förlänga driften av kärnkraftverken upp till 60 år. Vattenfalls chef för kärnkraft, Torbjörn Wahlborg, öppnar i Ekot den 22 maj till och med upp för att driva reaktorerna så länge som 80 år.

Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige:

- Gång på gång konstateras en lång rad risker och osäkerheter med de svenska kärnkraftverken. Sverige har några av världens äldsta reaktorer, och i takt med ökad ålder och kontinuerliga effekthöjningar ökar påfrestningarna på kärnkraftverken och därmed riskerna för en allvarlig olycka. Kärnkraftverket Ringhals är alltjämt under särskild tillsyn på grund av bristande säkerhetsarbete, och i höstas pekades Forsmark ut av EU-kommissionen som ett av de farligare kärnkraftverken i Europa. Vattenfalls förslag innebär betydande risker.

- Att Vattenfall väljer att lägga 16 miljarder på modernisering av kärnkraften drar resurser ifrån investeringar i förnybar energi och sänder en negativ signal till branschen vilket i sin tur bromsar den nödvändiga utvecklingen av förnybart.

Jennie Nilsson, energipolitisk talesperson för Socialdemokraterna, säger i Ekot (23 /5) att hon i grunden är positiv till möjligheten att livstidsförlänga kärnkraften. Resonemanget är att det skulle ge ytterligare tid att bygga ut den förnybara energisektorn.  Uttalandet skapar förvirring – hur ska man förstå Jennie Nilssons uttalanden i relation till Socialdemokraternas kongressbeslut som konstaterar att ”all svensk energi kan på sikt komma från förnybara källor”? Den socialdemokratiska energipolitiken ger därmed ett opålitligt intryck och verkar lida av samma problem som Alliansens energiöverenskommelse: man tar varken ställning eller väljer inriktning.

- Att vara tydlig med att det är satsningar på förnybar energi och energieffektiviseringar som gäller skapar inte bara långsiktighet i energipolitiken, det skapar även incitament för den förnybara energibranschen att våga satsa och lägga grunden för nya jobb och en stark ekonomi. Genom att snegla mot livstidsförlängningar missar Socialdemokraterna en viktig chans att visa att man värnar framtidens energi och en konkurrenskraftig, progressiv och långsiktig energipolitik.