Naken vingfoting - en del av det unika livet i Arktis. Foto: Alexander Semenov
Den nakna vingfotingen är ett av alla spännande djur som lever i de kalla haven. Vissa arter har vi inte ens namngett än. Skriv under vårt upprop och anslut dig till de sju miljoner som redan är med i kampen för att skydda Arktis!

I dag kan vi avslöja ett helt nytt hot mot livet i Arktis – och vår plan för att avvärja det hotet.

Arktis värms nästan dubbelt så snabbt som resten av världen, och den globala uppvärmningen leder till dramatiska förluster av havsis.

Den smältande isen gör att nya fiskevatten öppnas för den industriella fiskeflottan i den norra delen av Barents hav runt den norska ögruppen Svalbard. De tunga bottentrålarna riskerar att förstöra levnadsmiljön på havsbotten och kan därmed slå ut ett helt ekosystem. Hundratals år gamla koraller skadas. Enligt det norska havsforskningsinstitutet har bottentrålning redan skadat upp emot hälften av Norges korallrev.

Förstörelse av Arktis på din tallrik?

Med hjälp av satellitdata och undersökningar till havs kan Greenpeace idag avslöja att allt fler trålare fiskar i den norra delen av Barents hav. Undersökningen presenteras idag vid en internationell fiskemässa i Bergen, Norge. De områden som nu öppnas räknas som ekologiskt viktiga och i behov av skydd, enligt forskare.

Fisketrålarna kommer åt tidigare skyddade områden i Arktis.
Fisketrålarna kommer åt områden i Arktis som tidigare skyddades av isen.

Tre fiskeföretag sticker ut i vår undersökning: norskägda Havfisk ASA, ryskägda (men Hong Kong-baserade) Ocean Trawlers och Fishing Industry Union of the North (FIUN), en rysk fiskeorganisation. De här företagen levererar fisk till ett brett nätverk av grossister, livsmedelsproducenter och restauranger runtom i Sverige, Europa, USA, Kanada och Asien.

Alla företag som säljer torsk från Barents hav löper risken att deras produktionskedja svärtas av arktisk förstörelse, om man inte gör något åt detta omedelbart.

Här kan man tydligt se att fisketrålarna börjar röra sig allt längre in i området.

Hjälp till att skydda Arktis!

>>> Skriv under vårt upprop och anslut dig till de sju miljoner som redan är med i kampen för att skydda Arktis!