Idag publicerade EU-kommissionen sin bedömning av de stresstester som genomförts på samtliga europeiska reaktorer som en reaktion på kärnkraftskatastrofen i Fukushima.

Trots att de var många aspekter av säkerheten som stresstesten missade att undersöka (flygplansattacker, beredskap utanför kärnkraftverket, scenarier där flera tillbud inträffar samtidigt osv.) så har det ändå framkommit ett antal mycket allvarliga brister.

Den mest uppmärksammade var att om elförsörjningen till Forsmark 1 eller Forsmark 2 försvinner kommer härden att börja smälta inom mindre än en timme. Med anledningen av detta satte SSM in en presskonferens där man mer eller mindre gjorde allt för att tona ner kritiken och invagga svenska folket i en falsk trygghet.

Man hänvisade bland annat till det utsläppsfilter som installerades i kärnkraftverken efter olyckan i Three Mile Island 1979, som något som kommer att förhindra radioaktiva utsläpp. Detta filter omnämns också av EU-kommissionen som rekommenderar att Sverige ser till att uppgradera det så att det fungerar i mer än dagens 24 timmar. Vi såg på händelseförloppet i Fukushima att utsläppen kan pågå under mycket långt tid. I Fukuskima fler än 16 dagar.

Det är dags att Lena Ek tar kontroll över situationen och omedelbart tar de riskabla reaktorerna ur drift!

Läs rapporten Riskabla reaktorer