Det är inte ofta vi hör goda nyheter om klimat och energi, men här är en: Tyska motsvarigheten till Naturvårdsverket har publicerat de första resultaten av den tyska utredningen av växthusgaser 2011. Den visar att Tyskland har lyckats minska utsläppen förra året trots, eller tack vare, avveckling av 8 kärnkraftsreaktorer och trots att Tyskland haft en stark ekonomisk tillväxt under 2011. Minskningen var särskilt uppenbart i energiproduktionssektorn. Detta är glädjande och vi hoppas på fler goda nyheter därifrån. I Sverige hade vi under 2011 istället en ökning av växthusgaser. Detta trots, eller på grund av, att vi här håller fast vid kärnkraften. Jag har översatt pressmeddelandet för er som är nyfikna men inte läser tyska. Ni finner hela texten på www.uba.de

 Utfasning av kärnkraften kunde uppenbarligen kompenseras

 Med 450 miljoner ton koldioxidutsläpp, från de ungefär 1.640 kraft- och industrianläggningar i Tyskland under 2011, har landet minskat sina utsläpp av klimatskadligt CO2 med ungefär en procent sedan 2010.

 Trots en mycket stark ekonomisk utveckling och trots kärnkraftsavveckling fortsätter minskningen av CO2-utsläpp årligen sedan 2008. Enligt de första beräkningarna har, jämfört med 2010, utsläppen minskat särskilt inom energisektorn. Här är utsläppsminskningar mellan två procent, i de stora förbränningsanläggningar, och sex procent, i de mindre förbränningsanläggningar.

 Det sammantagna CO2-utsläppet på 450 miljoner ton är alltså under de 452,8 miljoner ton, som i den andra handelsperioden utgör det årliga tyska utsläppstaket (CAP).

"Med tanke på den starka tyska ekonomiska tillväxten på cirka tre procent 2011 är det tydligt att handelssektorn har bidragit till att minska utsläppen. Denna utveckling är ett hoppfullt tecken inför den tredje handelsperioden 2013-2020 och visar marginalen för en eventuell justering av de europeiska klimatmålen", säger Jochen Flasbarth, chef för den federala miljöbyrån. "Samtidig har den utfasning av kärnkraft som inleddes i mars 2011 inte haft några uppenbara negativa effekter på CO2-utsläpp i Tyskland", fortsatte Flasbarth.