Idag skickar vi ut en ny rapport till beslutsfattare i Sverige och andra EU-länder. Rapporten går under namnet Monster boats – The scourge of the Oceans, ungefär "Monsterbåtarna – havets bödlar".

Maartje Theadora - en av monsterbåtarna i rapporten
Maartje Theodora är en av båtarna i rapporten "Monster boats – The scourge of the Oceans"

Titeln skrämmer kanske. Men när man ser hur hårt drabbad havsmiljön är av ohållbart fiske, så inser man att namnet inte är en överdrift.

Rapporten beskriver hur vi människor har byggt upp ett groteskt system för att konsekvent förstöra haven med våra fiskefartyg. Alldeles för många och alldeles för stora båtar tömmer våra hav på liv.

Fiskeflottan är alldeles för stor för den mängd fisk som finns och fiskeredskapen som används förstör hela ekosystem. Dessutom kringgår företagen inom fiskeindustrin reglerna för att kunna fortsätta skövla haven, samtidigt som de småskaliga och mer skonsamma yrkesfiskarna ser sina förutsättningar att utöva sitt traditionella yrke försvinna.

Sverige har inte skonats. Även här finns det en överkapacitet i fiskeflottan och vi ser hur bestånden och de marina ekosystemen utarmas. Antalet småskaliga yrkesfiskare har länge minskat och svenska fiskefartyg lämnar våra kuster för att fiska i afrikanska vatten när det blir för lite fisk kvar på hemmaplan. Även om de svenska båtarna inte är lika stora som de största monsterbåtarna i rapporten bidrar det svenska industrifisket ändå till problemen.

Och kanske viktigast av allt, vår regering gör inte tillräckligt för att komma tillrätta med problemen. Lösningen är ju uppenbar, det krävs bättre regler på europeisk och nationell nivå.  EU är uppbyggt på ett sådant sätt att vi har ett gemensamt ansvar för det europeiska fisket. Tyvärr brukar regeringar i bästa fall bara fokusera på sina egna vatten, men undviker samtidigt att arbeta för en uppbyggnad och implementering av ett gediget regelverk på europeisk nivå. 

Och det är det som är huvudsyftet med den rapport som vi släpper idag – inte bara att skrämmas, utan att peka ut riktningen framåt och uppmana EU-regeringar att agera.

Vi kommer att använda rapporten till att prata med politiker, ministrar och myndigheter i hela Europa för att kräva hårdare tag för att rädda havet.

Jag hoppas att många fler ansluter sina röster till dessa krav - om du vill vara med och skydda haven skriv under här!

- Dima Litvinov, Havsmiljöansvarig Greenpeace


Svensk sammanfattning av rapporten finns här