Dannenberg Tyskland lördag den 6 november 2010.

I Tyskland är folk rädda för kärnavfall, i Tyskland vill inte folk att radioaktivt kärnavfall ska slutförvaras där de bor, i Tyskland vill inte folk att livsfarligt kärnavfall ska transporteras 700 km genom landet, i Tyskland köper man inte kärnkraftsindustrin lögner, i Tyskland låter man inte politikerna fatta beslut som inte går i linje med folkets vilja, i Tyskland reser sig folk upp och protesterar i tiotusentals, i Tyskland vill man inte ha kärnkraft, i Tyskland tycker folk att det är bättre med förnybar energi…

Varför är det inte så i Sverige?

nukesprotest2.jpg

Greenpeace generalsekreterare Kumi Naidoo var en av huvudtalarna vid demonstrationen i Dannenberg

Mer än 50 000 har samlats i den lilla staden Dannenberg för att demonstrera mot transporten av högradioaktivt kärnavfall på väg från upparbetningsanläggningen La Hague i Frankrike till Gorleben i Tyskland där det ska mellanlagras. Folk protesterar mot att 11 containrar var och en innehållandes lika mycket radioaktivitet som släpptes ut vid olyckan i Tjernobyl ska mellanlagras i Gorleben. Här har man protesterat i 33 år men i år är protesterna större och mer högljudda än någon gång tidigare.

Till skillnad från i Sverige där politiker och allmänheten lagt sig platt för industrins falska löften om säkerhet låter det tyska folket inte sig luras. Att kärnkraftmotståndet växer sig starkare och starkare i Tyskland är ett resultat av den tyska regeringen nyligen beslutade om att acceptera livstidsförlängningar för tyska reaktorer. Det tyska folket till skillnad från det svenska förstår att ju längre man håller igång reaktorerna desto mer livsfarligt avfall som ingen vet vad man ska göra av kommer att produceras och desto mer ökar risken för olyckor. Frågan är om det svenska folket ens har fattat att våra politiker och industrin förlängt livslängden och därmed också riskerna för våra svenska reaktorer.

nukesprotest3.jpg

Här fortsätter protesterna de närmaste dagarna. Och hela vägen från Frankrike till Gorleben utför människor sittblockader, kedjar fast sig i rälsen och försöker förhindra transporten. I Sverige händer… ingenting.

Isadora