Tage Danielsson, monolog, sannolikhet

En sak som alltid omgärdar kärnkraftverk är risken för att en allvarlig olycka ska inträffa. Konsekvenserna kan bli förödande för människa och miljö under en mycket lång tid framöver.

Därför vill man ju som medborgare veta att den ansvariga myndigheten har koll på läget och att vi kan förlita oss på att industrin också sköter sitt jobb.

Om man trots detta är oroad så garanterar den svenska demokratin att vi medborgare får insyn och möjlighet att agera i frågor som är av avgörande betydelse för oss. Så som risken för en kärnkraftsolycka. Trodde du kanske, men icke!

Greenpeace analys som vi gör i rapporten Riskabla reaktorer visar att säkerhetsläget är allvarligt för de svenska kärnkraftsverken. Mycket allvarligt. Så pass allvarligt att vi kräver att de farliga reaktorerna omgående måste tas ur drift.

En indikation, ett mått, av hur pass allvarligt läget är kan man få genom så kallade PSA-analyser (Probabilistic Safety Analysis), dvs sannolikhetsbedömningar av hur stor risken är för att en härdsmälta inträffar eller att strålning läcker ut till omgivningen.

Dessa analyser innehåller för oss vanliga dödliga mest teknisk obegriplig rappakalja, och är också rätt tveksamma som sådana eftersom grundförutsättningen är fel: rattfylla är förbjudet oavsett hur sannolikt eller ej det är att du kör ihjäl någon. Tage Danielssons klassiska monolog är en lysande illustration över problemet med dessa sannolikhetskalkyler.

Icke desto mindre är det ju intressant att få ta del av hur industri och ansvarig myndighet ser på säkerhetsläget, utifrån deras egna måttstockar. Och ännu intressantare – har det förändrats något på senare tid?

Men som sagt, det går icke. Strålsäkerhetsmyndigheten hemligstämplar nämligen de analyser som visar hur stor sannolikheten är för en härdsmälta i Sverige. Vi får inte heller veta hur stor risken är för att radioaktivitet läcker ut.

Sannolikheten kanske är för svår för oss att bära?

Jag har nu överklagat myndighetens sekretessbeslut till kammarrätten. Jag tror på öppenhet. Vi bör kunna få reda på hur stor svenska myndigheter tror att risken är att vi drabbas av ödeläggelse från en kärnkraftsolycka.