Världsbankens nya ordförande Jim Young Kim har insett att vi på inga villkor kan låta temperaturen stiga med fyra grader, och nu gjort kampen för att hindra de globala klimatförändringarna till en av sina huvudprioriteringar. Vi hoppas att världsbanken  menar allvar eftersom man tidigare  -med Sveriges stöd - gått in och finansierat gigantiska kolprojekt exempelvis i Sydafrika