I måndags, den 13 maj, sa Övertorneå kommun enhälligt nej till en nyetablering av kärnkraftverket i Pyhäjoki. Tillsammans med Kalix, Piteå och Överkalix är Övertorneå nu den fjärde kommun i Norrbottens län som säga nej till nybyggnationen.      

Fennovoima som är företaget bakom byggplanerna, har ett finansunderskott på 40% efter att Eon drog sig ur projektet i oktober föra året och nu knakar det ordentligt i fogarna. Nya investerare måste hittas annars kommer projektet troligen läggas ner under sommaren 2013 då pengarna inte längre räcker för att upprätthålla projektet.

Enligt Fennovoima uppskattas den totala kostnaden för projektet vara 4-6 miljarder euro. Dock har prislappen för det pågående kärnkraftsbygget i Olkiluoto i Finland redan gått upp till minst 8,5 euro exklusive vinstmarginal för leverantörsföretagen. Mycket tyder på att ingen kommer vara villig att investera i detta kostsamma och riskabla projekt.

I Övertorneå kommuns eget yttrande markerar de ett definitivt avståndstagande mot en etablering av ett kärnkraftverk i Bottenviken och anser att en sådan etablering oavsett vart i världen den sker är ett stort kliv bakåt i utvecklingen. Övertorneå anser att nybyggnadsplanerna i Pyhäjoki är otidsenliga ”i ljuset av nutida oändliga möjligheter att utveckla förnybara energikällor” och konstaterar att många länder nu istället beslutar om avveckling av kärnkraften.

Vi på Greenpeace stöttar detta beslut och hoppas att fler följer samma förnuftiga och kloka beslut så att vi kan gå mot en utveckling utan radioaktivt avfall samt risker och istället satsa på de förnybara energislagen. 

Henrik Appel, praktikant på Greenpeace