Grattis Finland och grattis världen!

Eons beslut att överge planerna på att bygga ett kärnkraftverk i norra Finland är glädjande för oss som är övertygade om att miljövänliga, förnybara energikällor är framtiden.


den 24 oktober 2012 E.ON blev E.OFF

Eon/Eoff

Men det måste ha suttit hårt inne. I våras meddelade Eon att man överger planerna på att bygga nya kärnkraftverk i Storbritannien. Och nu drar man alltså sig ur även i Finland. Det är en sensationell PR-förlust för världens största energibolag.

Eftersom svårnavigerad politisk terräng i Finland sätter käppar i hjulet för utländska aktörer så initierade Eon konstruktionen av bolaget Fennovoima vilken i sin tur har varit det bolag som har drivit planerna på ett kärnkraftverk i Pyhäjoki i norra Finland. När man nu drar sig ur går sannolikt luften hur hela kärnkraftbygget.

Men inte bara det. Eons kärnkraftsåtertåg ur Finland sänder tydliga svallvågor om de överhängande problemen även till andra aktörer som har fagra förhoppningar om att satsa på nybygge av kärnkraft. Vågor som sannolikt når ända in till styrelserummet på Vattenfall.

Nu väntar vi bara på att Eon helt och fullt ska komma i fas med sin samtid och släppa taget om svensk kärnkraft och överge renoveringsplanerna på gamla riskabla kärnreaktorer så som Oskarshamn 2.

Då kanske Eon åter kan bli på.