Redan innan världens statsöverhuvud hunnit komma till Rio var hoppet ute. Det fanns inte längre någon möjlighet att slutdokumentet, som skulle komma ur miljökonferensen, skulle vara värt pappret det var skrivet på. Politikerna kunde ha skypat istället och sparat skattebetalarna pengar och världen koldioxidutsläppen från flygresorna.

Även om Reinfeldt har tydliggjort att Sverige skulle vilja ha ett bättre slutresultat är det långt från en tillräcklig beskrivning av mötets gigantiska misslyckande. I alla fall märktes det inte i det tal han höll på midsommarafton i den nästan tomma plenisalen. I kommentarer efteråt svarar han att det är så FN-systemet ser ut - de länder som vill minst bestämmer takten. Utan FN skulle utvecklingen bero enbart på enskilda länder, fortsatte han. Förståelse för vad som håller på att hända i världen är inte så spridd och det finns en uppfattning om att det är ”andra” som ska ta ansvar, sa vår statsminister.

Men är det inte exakt så Sverige tänker? Om inte, är det dags att bevisa motsatsen och genomföra de förändringar på hemmaplan som Sverige har drivit under förhandlingarna, som t.ex. avskaffande av subventioner till fossila bränslen och ett bättre marint skydd.

Även om politikerna inte tog sitt ansvar så lyckades Greenpeace i samband med konferensen komma framåt i vissa frågor. I People´s Summit (Folkets toppmöte) växte sig vår kampanj för en ny lag som ska stoppa skövlingen av Amazonas ännu starkare. Vi fick ut vårt budskap klart och tydligt att vi inte kommer att stå och se på när politiker, företag och andra makthavare plundrar jorden på dess resurser.

Is i Arktis

Vi lanserade vår största globala mobiliseringskampanj någonsin med syfte att skydda Arktis. Ett förbud mot borrning efter olja och destruktivt fiske skulle vara en stor vinst mot de krafter som drog fördel av resultatet i Rio. Vi är övertygade om att det går att skydda Arktis, vi gjorde det med Antarktis när alla sa att det var omöjligt. Men vi vet också att vi inte kan göra det själva. Vi behöver din hjälp.

Nu när Rio är över känner jag inte uppgivenhet, som man kanske kunde tro. Jag är mer beslutsam än någonsin att tillsammans med er arbeta för den framtid som i alla fall jag vill ha och inte den som politikerna i Rio beslutat om.