Grattis Jämtlands län - det första GMO-fria länet i Sverige!

Jordbrukare tillsammans med miljömedvetna och hälsomedvetna medborgare i Jämtland har arbetat i flera år för att göra länet GMO-fritt. Centerpartisten Bogna Wojtkiewicz Adolfsson i Östersund har skrivit en motion för ”ett GMO-fritt Jämtlands län” och nu har förslaget antagits i landstingsfullmäktige och det beslutades den 22 april att Jämtlands län skall bli en GMO-fri zon.

gmo_jamtland.jpg

Så här lyder belsutet som Jämtlands läns landsting fattade:

"Motionen bifalles genom att

1. Jämtlands läns landsting ställer sig principiellt bakom målet att Jämtlands län ska vara en GMO-fri zon.

2. Jämtlands läns landsting ska genom information och kunskapsspridning verka för att lantbruk och handel med livsmedel inom länet ska vara GMO-fritt.

3. Verksamheter på Jämtlands läns landstings mark - ägd eller arrenderad – ska vara GMO-fria.

Motionen anses i övrigt besvarad enligt utarbetat förslag."

Landstingsfullmäktige 22 april 2009.

Under våren besökte Greenpeace Hej Då GMO-turné Jämtland och Östersunds kommun som då utropade sig till Jämtlands Läns första GMO-fria

kommun, och strax efter vårt besök följde Åre kommun Östersunds exempel.

Läs Bogna Wojtkiewicz Adolfssons motion här:

Nu är det dags för alla andra områden i Sverige att skapa GMO-fria zoner, innan det blir för sent.

Genmodifierade organismer är både oförutsägbara och oåterkalleliga – hejda spridningen av GMO i naturen och i vår mat genom att skapa GMO-fria zoner!

Glöm inte att skriva på vår protest mot GMO-ris!