Rainbow Warrior i Amazonas

För några veckor sedan började vårt nyaste skepp Rainbow Warrior sin resa genom Amazonas för att uppmärksamma de hot som regnskogen står inför men också presentera en lösning.

Expeditionen avslöjar vilka som är ansvariga för att Amazonas är på väg att försvinna genom skogsavverkning, boskapsskötsel, sojaplantage, vägbyggen med mera. Men regnskogen kan räddas genom en ny lag som förbjuder all skövling. För att få igenom lagen behöver vi samla in 1,4 miljoner underskrifter från brasilianare i Brasilien och utomlands. Kanske känner du någon som kan skriva på? Dessutom lanserar vi en global kampanj där du kan visa ditt stöd för dem i Brasilien som vill rädda Amazonas.

Rainbow Warrior färdas från Amazonas hjärta Manaus, längs den majestätiska floden till Brasiliens kust och sedan vidare till Rio de Janeiro. Där kommer världens blickar riktas mot president Dilma när hon är värd för FN-konferensen för hållbar utveckling, även kallad Rio +20 eftersom den hålls 20 år efter den historiska Riokonferensen 1992.

President Dilma har makten att rädda Amazonas, men vi behöver din hjälp att sätta press på henne. Vi har tidigare bett dig att skriva till henne för att stoppa en ny lag som innebär ett stort hot mot regnskogen och de djur och människor som bor där. Det slaget är ännu inte avgjort. Senaten har redan flera gånger skjutit upp omröstningen.

Men istället för att jobba mot en lag som innebär en försämring så föreslår vi en lösning som räddar Amazonas för all framtid. Brasilien behöver ett starkt regelverk som ser till att skogsskövlingen fortsätter att minska, som den gjort de senaste åren, istället för motsatt utveckling. Om vi inte lyckas med detta finns en risk att klimatet når en vändpunkt och vi inte längre kan hindra Amazonas från att gå mot att bli en kal stäpp i slutet av detta århundrade.