Stockholm, 13 Maj 2014 -- EU:s utrikesministrar går nu ut och säger att de ska engagera sig mer i miljöskyddet av Arktis, fast först i december 2015. Men för att tackla de stora och akuta hoten mot Arktis miljö räcker det inte med utfästelser, det behövs handling – och det nu. Ett första steg vore att förbjuda import av olja från Arktis isfyllda vatten till EU. Det är fullt möjligt, då oljan inte uppfyller EU:s säkerhetskrav för oljeutvinning till havs.

EU börjar ta Arktis och den arktiska miljön på större allvar. I mars antog EU-parlamentet en resolution som bland annat stöder bildandet av ett reservat i de internationella vattnen runt Nordpolen och ett tillfälligt förbud mot fiske i vatten som tidigare varit fredade under det smältande istäcket.

Igår var det utrikesministrarnas tur. EU:s utrikesministermöte, FAC, antog då rådslutsatser som slår fast att de ska bli mer engagerade i Arktis miljö och dessutom utarbeta en konkret EU-politik för Arktis som ska vara klar i december 2015.

Det är naturligtvis bra. Men hoten mot den arktiska miljön är gigantiska och akuta. Kapplöpningen efter arktisk olja är redan i full gång. Den första oljan, utvunnen av Gazprom, från isfyllda arktiska vatten anlände till Rotterdam i Nederländerna den 1 maj – naturligtvis var vi där för att protestera. Oljan kommer från plattformen Prirazlomnaya där 28 Greenpeace-aktivister och två journalister greps och fördes bort under en fredlig protest förra året. Köpare är franska oljebolaget Total, som själva har valt att inte borra efter olja i Arktis på grund av de katastrofala följderna som ett oljespill i området skulle medföra.

Därmed är det hög tid att EU börjar formulera en konkret politik för Arktis. I processen fram till 2015 är det oerhört viktigt att EU:s regeringar backar de tre konkreta åtgärder som EU-parlamentet antog i sin resolution:

- Etablerandet av ett nätverk av marina skyddade områden, vilka omfattar de internationella vattnen runt Nordpolen

- Ett moratorium för fiske i tidigare istäckta vatten

- Bindande regler för att förhindra oljeutsläpp

Men detta kan alltså inte vara klart förrän år 2015. Därför var det uppfriskande att i helgen läsa EU-parlamentarikern Ivo Belets debattartikel ”EU bör vägra ta emot Arktisk olja i sina hamnar”, där han gör klart att olja från isfyllda vatten i Arktis inte går att utvinna på ett sätt som uppfyller EU:s krav på säkerhet!

Ivo Belet vet vad han pratar om. Som rapportör för EU:s direktiv för säkerhet vid olje- och gasutvinning till havs har han varit med och skrivit lagtexten.

De nya reglerna för att säkerställa att olja utvinns på ett hyfsat säkert sätt kräver bland annat att ett oljespill ska kunna bekämpas och begränsas i alla väder, annars måste verksamheten upphöra. Alla vet att det inte är möjligt i isfyllda vatten i Arktis.

”EU har inga oljefyndigheter ovanför polcirkeln, men utrikesministrarna kan och bör stoppa kommande transporter av arktisk olja från att nå europeiska hamnar”, skriver Belet och fortsätter: ”Vidare bör de använda EU:s diplomatiska muskler för att stödja ett bättre internationellt skydd för Arktis”.

Ukrainakrisen har gett utrikesministrarna ytterligare goda skäl att snabbt minska beroendet av rysk energi. Att i det läget istället öka beroendet genom att börja importera olja från ryska Arktis ter sig minst sagt lite galet. Frågan är om utrikesminister Carl Bildt och hans EU-kollegor har modet att säga nej. Sverige kan nu inte längre gömma sig bakom att ha varit ordförande i Arktiska rådet, utan bör agera tydligt och åtminstone stötta de mycket rimliga krav som Finland och EU-parlamentet har lagt fram.

Jan Isakson