I takt med att isen smälter i Arktis har världens oljebolag försökt etablera sin verksamhet även där. Denna ovärderliga och hittills nästan oexploaterade miljö står redan inför tre stora hot - klimatförändringar, havsförsurning och överfiske. Lägger man till en ökad oljeexploatering är risken för att Arktis även drabbas av oljekatastrofer oundviklig.

Upprensning efter det grundstötta lastfartyget Godafoss © Jon Terje Hellgren Hansen

Ett större oljeutsläpp, i likhet med det i Mexikanska golfen, skulle i denna svårtillgängliga och känsliga miljö, vara näst intill omöjligt att hantera. Oljeindustrins oförmåga att hantera en stor olycka, trots närhet till USA:S infrastruktur och resurser, gör det helt oacceptabelt att de ger sig in i ett område som Arktis.

Detta avskräcker dock inte oljeindustrin och än så länge inte heller våra politiker. Istället samlas idag folk som Carl-Henrik Svanberg från oljeindustrin, forskare och myndighetspersoner i Malmö börshus för att delta i konferensen "Oil Spill Risk Management". Man ska alltså utbyta erfarenheter och diskutera hur man bäst kan hantera en framtida oljekatastrof i Arktis och andra områden.

Det är ett sjukt perspektiv. Det är sjukt att industrin så självklart tycks utgå från att vi faktiskt ska öppna upp Arktis för storskalig oljeborrning bara för att vi nu, på grund av klimatförändringarna, kan göra det.    

Idag i Malmö

Om BP och Carl-Henrik Svanberg har dragit några som helst lärdomar av olyckan i Mexikanska golfen bör de meddela att de inte längre har någon avsikt att ge sig in i ett så känsligt och svårarbetat område som Arktis.

Den unika och oförstörda naturen i Arktis förtjänar att skyddas för sin egen skull och, på grund av klimathotet, måste vi låta oljan i Arktis stanna under havsbotten.