Nordpolsexpeditionen

Denna vecka har expeditionsmedlemmarna fått uppleva vad jag själv har märkt mer och mer av sedan jag först kom hit för 12 år sedan: Arktis är en oförutsägbar, okontrollerbar och oförsonlig plats.

Nordpolen är en matematisk konstruktion, en imaginär sammansättning av longituder. Men den geografiska Nordpolen - en stationär punkt - råkar ligga mitt i Norra ishavet och dess skiftande packis är utsatt för krafter som vind, strömmar och tidvatten. Det vill säga att isen rör sig. Rejält.

Det frusna havet har varit vårt hem den senaste veckan, och som alla andra expeditioner som kommer hit, försöker vi lura drivisen, när vi rör oss över denna ständigt skiftande yta för att nå toppen av världen. Varje dag har vi skidat norrut bara för att vara oss tillbaka där vi började följande morgon

Vår resa började 30 km från Nordpolen med isen drivande åt nordost, en riktning som till en början var till vår fördel. Men redan dag två, vände vinden och isen började driva åt sydost och vi började kämpa emot isen som nu blev till ett isigt löpband.

Sådant är det oförutsägbara Arktis. Så efter nästan en veckas skidåkning, med sydostlig isdrift - 10 km per dag - så var vi, trots att åkt mer än 30 km över isen, fortfarande 25 km ifrån Nordpolen. Med tanke på strömmarna och vinden, insåg jag, som deras guide, att expeditionen inte skulle kunna nå Nordpolen från där vi nu var, och med den proviant och den tid vi hade. Så vi kontaktade Barneobasen, och de hade en helikopter som ändå skulle passera oss på sin väg till Nordpolen på fredag ​​eftermiddag. De kunde stanna på vägen och plocka upp, och släppa av oss vid en lämpligare plats inom räckhåll för Nordpolen så att vi skulle kunna uppfylla vårt löfte. Lifta till toppen av världen - vem hade anat det?

Jag påminns i den här situationen om de råd jag gav dessa unga, modiga äventyrare innan vi lämnade basen: "Känn och respektera kraften i den arktiska miljön. Ju förr du vet din plats i Arktis, desto snabbare förstår du henne " De börjar verkligen förstå vad oljebolagen måste förstå: det finns inget sätt att förutsäga eller styra denna vilda och magiska plats.

Ingen lämnar Ishavet utan att upptäcka något om sig själv och en hel del om toppen av vår planet. Och nu är vi här, på sista sträckan av vår resa för att sänka en tidskapsel som innehåller nästan 3 miljoner namn på havsbotten 4,3 kilometer under Nordpolen. Samtliga på den här expeditionen fortsätter förvåna och imponera på mig med sitt engagemang, väl medvetna om de miljoner som backar upp det de gör.

Det har varit en fantastisk resa. Runt omkring oss finns det karga vita islandskapet av fryst bråte, platt is, och då och då öppet vatten - allt som vi tvingats korsa på vår resa. Hittills har teamet från Greenpeace varit fenomenala.

Jag har kommit hit, till just denna punkt, till Nordpolen, nu i 12 år och den är ganska enastående. Men under dessa 12 år har jag sett landskapet sakta upplösas. Det finns mycket mer tunn is nu, förra sommaren fanns stora vidder av öppet vatten där det borde finnas is, och där det bör finnas fleraårig is, själva farfar av havsisen på jorden. I år har vi sett en hel del förstaårs is. Och leder av öppet vatten. Och det är just denna tunna is som är ett stort tecken på att saker och ting förändras här i Arktis.

Så här är vi, i hjärtat av denna vackra plats som vi måste skydda, i startgroparna för att göra våra sista förberedelser och borra ett litet hål i isen och placera den här tidskapseln på havsbottnen med kraven från miljoner människor om att skydda Arktis för eftervärlden.

Det är ett budskap till framtiden - agerade vi i tid för att rädda Arktis från förstörelse från överfiske och oljeborrning? Det kommer att bli vara en magnifik stund när vi äntligen lämnar denna kapsel där på havsbotten, för mänskligheten, ett budskap för framtiden.

Eric Philips är ordförande för International Polar Guider Association och är en av världens ledande polarguider. Förutom att korsa Grönland, Spetsbergen och Ellesmere Island, har Eric skidat från Ryssland till Nordpolen och från Nordpolen till Kanada. Eric har rest till Sydpolen fem gånger, korsat Antarktis från kusten till Sydpolen tre gånger. Eric har arbetat som polarguide på Greenpeaces klimatexpedition till Grönland, och bor i Hobart, Australien där han driver sitt företag för Nord-och Sydpolenguidning, Icetrek Expeditions.