Vi är två tjejer i åttonde klass som kommer från kunskapsskolan Spånga och har valt att praoa på Greenpeace för att vi är intresserade av miljön och ser detta som ett tillfälle att lära oss mer om hur arbetet går till.
PraoarbeteUnder dessa dagar har vi fått i uppgift att fundera över framtiden och hur vi kan påverka den tillsammans. Vi har bl.a. ritat upp hur vi tror den hållbara staden skulle kunna se ut, med förnybar energi och miljövänlig transport.

Stockholms framtidDessutom har vi provat att rita lite nya bilder med tydliga budskap emot kärnkraft. Meningen med de uppgifter vi fått är att vi ska lära oss mer om dagens situation och bidra till lite nytt tänkande för att lösa problemen vi står inför.
Denna vecka har varit lärorik och framför allt inspirerande. Tack för allt!

//Hannah och Johanna