Citarum River Documentation

I dag släpptes “Toxic Threads: Polluting Paradise”, som är den sjunde rapporten i vår detox-kampanj. Utgångspunkten den här gången är prover som vi har tagit vid en av de största klädfabrikerna i Indonesien, PT Gistex Group, som ligger vid floden Citarum i Jakarta. 80 procent av stadens dricksvatten kommer från floden och miljoner människor är beroende av dess vatten, i sina jordbruk och hushåll. Men Citarum är också en av världens mest förorenade floder.

Våra prover, av det avloppsvatten som släpptes ut från fabriken, visade sig innehålla en blandning av giftiga ämnen, däribland hormonstörande nonylfenol, och tributylfosfat, som är farligt för vattenlevande organismer. I proverna från ett av de mindre utloppen uppmättes ett pH-värde på 14, det vill säga högst upp på pH-skalan och extremt basiskt. Kommer huden i kontakt med en så basisk vätska blir det frätskador och det dödar sannolikt de organismer som lever i utsläppets direkta närhet. Ett så högt värde antyder att avloppsvattnet inte ens genomgått den mest basala reningen.

Några av de företag som har kontrakt med fabriken är det amerikanska klädmärket Gap och klädföretag som redan idag gått med på att avgifta sin produktion, som Adidas och H&M. Det är nu viktigt att dessa företag arbetar tillsammans med sina underleverantörer i Indonesien och andra ställen i världen för att omedelbart få bort gifterna i all klädproduktion.

Fabrikerna utnyttjar tyvärr de låga krav som finns på transparens och de svaga lagar som gör utsläppen av farliga ämnen möjliga. Därför är det viktigt att klädmärkena själva ställer krav på att underleverantörerna redogör vad de släpper ut för kemikalier i vattendragen. Det ska göras på officiella webbsidor på det inhemska språket, i de länder där produktionen sker.

H&M har som en av de första stora aktörerna lagt ut sin leverantörslista på sin hemsida, vilket såklart är ett mycket viktigt och bra steg i rätt riktning. Nu behöver de följa upp detta med att redogöra för vilka farliga kemikalier som släpps ut hos var och en av de identifierade leverantörerna samt göra informationen tillgänglig för allmänheten.

Gap som ännu inte har tagit steget mot en detox har en ännu längre väg att gå. De har redan förekommit i flera andra skandaler med utsläpp i Mexikanska vatten och kläder som innehåller gifter. Vad mer krävs för att de ska agera?

Vi tror att vi behöver öka trycket på dem ännu mer. Det gör vi genom att sprida budskapet om vad som pågår. När fler får veta att de förgiftar floder och sprider giftiga kemikalier i kläder världen över kommer fler kräva att de slutar. För Gap och andra klädmärken är deras anseende bland det viktigaste de har. Därför bryr de sig om vad du tycker. Sprid, dela, gilla därför det här så mycket du kan!