Nu har återigen en reaktor stoppats på grund av säkerhetsproblem, den här gången var det en brand i turbinanläggningen i reaktor 2 i Oskarshamn.

Produktionschefen på Oskarshamn 2 säger att det antagligen rört sig om olja somläckt ut och ”kommit i kontakt med heta ytor i anslutning till högtrycksturbinen, varpå en kraftig rökutveckling och en mindre öppen låga uppstått”. Det var inte speciellt länge sedan det brann på Ringhals och förra månaden stoppades flera reaktorer på Ringhals då man funnit tjugo år gamla svetsrester i nödkylsystemen se tidigare blog om svetsrester i nödkylsystemen på Ringhals.

Det är numera så vanligt att svenska reaktorer tas ur drift på grund av problem att media slutat reagera och inte ens ser något nyhetsvärde i att rapportera om det. Kärnkraftsindustrins lugnande ord ligger som ett lock på allt kritiskt granskande. Det passar inte heller in i den  nuvarande politiska agendan att faktiskt erkänna att de svenska kärnkraftverken är oerhört olycksdrabbade och ofta står stilla när vi behöver elen som mest. Skönt då för de politiker som vill bygga fler reaktorer att media inte har det minsta intresse av att granska den svenska kärnkraftsindustrin eller ens rapportera när allvarliga problem uppstår.

Hur mycket tillit ska vi ge företagen som sköter driften utan att kritiskt reflektera över situationen? Tjugo års strategiskt arbete för att svänga den svenska kärnkraftsopinionen har burit frukt så att det numera räcker  med att kärnkraftssägarna, eller forskare knutna till industrin, säger att kärnkraften är säker för att media och allmänhet ska svälja budskapet med hull och hår och lugnt fortsätta med annat invaggade i vår falska trygghet.

Är det så svensk säkerhetskultur ska se ut?

 

Därför polisanmäler vi Ringhals