”Vi hör vad ni säger...”Istället för att avbryta försäljningen av Vattenfall, eller ställa miljökrav vid en försäljning, konstaterar regeringen att lönsamhet är överordnad miljökraven.

I slutet av april publicerade Riksrevisionen en granskning av regeringens styrning av Vattenfall. Ett av rapportens syften var att avgöra om styrningen leder till att Vattenfall bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser inom EU. Slutsatserna var mycket kritiska och Riksrevisionen slog bland annat fast att den planerade försäljningen av den tyska brunkolen inte ger några utsläppsminskningar.

Myndigheten var också kritisk mot hur regeringen styr bolagets miljöarbete och menar att regeringen bör vara tydligare i sin styrning. Vidare ansåg man att konsekvenserna av en försäljning inte är ordentligt utredda av regeringen.

Riksrevisionens granskningar är viktiga och kräver att regeringen besvarar den kritik som förs fram och redogör för hur man tänker åtgärda de brister som finns. Men igår (torsdag 22 oktober) kom regeringens svar och det är en sorglig läsning. På punkt efter punkt instämmer regeringen i granskningens slutsatser, men man tänker inte vidta några andra åtgärder än att förbättra rapporteringen till riksdagen.

”Vi hör vad ni säger...”

Regeringen instämmer till exempel i Riksrevisionens slutsats att försäljningen av brunkolsverksamheten inte leder till minskade utsläpp av växthusgaser. Men istället för att avbryta den eller ställa miljökrav vid en försäljning, konstaterar man att lönsamhet är överordnad miljökraven. Vattenfall ska ”uppnå syftet med verksamheten, d.v.s att bereda ägarna vinst.”

Regeringen kunde ha agerat annorlunda. Granskningen gav en möjlighet att styra upp Vattenfalls miljöarbete och ställa miljökrav vid en försäljning av brunkolet. Men än en gång missar Miljöpartiet och Socialdemokraterna ett tillfälle att minska utsläppen i Europa och att låta kolet ligga kvar i marken.

Länkar:

Riksrevisionens granskning

Regeringens skrivelse