2015 kan vara ett ödesår för klimatet. I december samlas världens ledare för att förhandla fram ett nytt klimatavtal. Världen tål inte ett nytt misslyckande som det i Köpenhamn 2009. 

Ett långtgående och bindande avtal i Paris är oerhört viktigt. Men oavsett utgången i Paris kommer Greenpeace, tillsammans med en lång rad andra organisationer, att arbeta för att den förändring som är nödvändig också faktiskt händer. Hösten 2015 mobiliserar vi inte bara inför Paris, vi mobiliserar även bortom Paris. 

Diagram över framtidens energi

Vi har inte råd att lägga hela världens öde endast i händerna på politikerna. Vi behöver ta några av de nödvändiga stegen bort från det fossila redan nu och öka takten i den vind- och solrevolution som redan startat på vissa platser. 

Greenpeace kräver 100 % förnybar energi för alla år 2050. Det kan låta som en utopi. Men med vår nya rapport Energy[R]evolution – a sustainable world energy outlook 2015 kan vi visa att det inte bara är tekniskt möjligt utan dessutom samhällsekonomiskt lönsamt. Rapporten visar hur en global omställning kan se ut, där vi gör oss kvitt smutsiga fossila bränslen och farlig kärnkraft och ställer om till 100 % förnybart. 

Tekniken inom sol- och vindkraft har utvecklats snabbt och kan nu på allvar konkurrera med kolkraften. Det är mycket troligt att de förnybara energislagen kommer att konkurrera ut kolindustrin inom de närmaste tio åren, både i fråga om sysselsättning och energiförsörjning

Beräkningar visar att kostnaden för den gröna övergången mer än väl kommer att täckas av de besparingar som görs med minskad fossil bränsleanvändning. Samtidigt skapar omställningen miljontals nya jobb. Nästan 20 miljoner arbetstillfällen kan skapas inom de förnybara branscherna bara till 2030, varav hälften – drygt 9 miljoner – förutspås genereras inom solenergisektorn. Framtiden ser plötsligt lite ljusare ut.

Vi vet att vi kan rädda klimatet. Låt oss sätta igång!