60 000 nya gröna jobb kan hjälpa Stefan Löfven

Under sitt inledningstal på Socialdemokraternas partikongress i Göteborg sa partiordföranden Stefan Löfvén att han vill att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU. Vi har ett konkret förslag på hur målet nås. 60 000 nya jobb kan skapas genom att satsa på förnybar energi och energieffektiviseringar. Att låta klimat- och energiomställningen lägga grunden för svensk ekonomi säkrar basindustrins konkurrenskraft och kan skapa hopp och framtidstro i en värld där klimatkrisen blir allt mer påtaglig.

Om du befinner dig på kongressen är du varmt välkommen på vårt seminarium 60 000 nya gröna jobb till 2020 i sal G2 15.00 – 15.30

Rapporten Gröna jobb visar hur vi kan skapa 60 000 nya jobb inom den förnybara sektorn i Sverige till år 2020 (från dagens 37 000 arbetstillfällen till 100 500 arbetstillfällen) genom att fortsätta satsa på förnybart energieffektivisering. 30 000 jobb inom energieffektivisering, 20 000 jobb inom vindkraft och 10 000 jobb inom solenergi.

http://www.greenpeace.org/sweden/se/rapporter-och-dokument/gronajobb/

Så här skulle det kunna se ut på valaffischerna 2014!