SALEM NUCLEAR GENERATING STATION, NEW JERSEY

Flera kärnkraftsreaktorer i New Jersey och New York fått stänga ner på grund av stormen Sandys framfart på den amerikanska östkusten. Men information om deras status har varit vag om alls tillgänglig. Klart är att stormen återigen visar kärnkraftverkens känslighet för extrema väderförhållanden.

US Nuclear Regulatory Commission har sammanställt händelserapporter och här följer en sammanställning som Greenpeace USA gjort utifrån dessa rapporter:

New Jersey:
Salems reaktor 1 fick stängas ner manuellt från att ha gått på 100 procent effekt. Höga vattennivåer och bråte från stormen medförde komplikationer som gjorde att reaktorn förlorade cirkulationen i en del av anläggningen.

Salems reaktor 2 och Oyster Creek i New Jersey var redan avstängda. Oyster Creek rapporterade stormen som en ovanlig händelse och sände ut en varning på grund av höga vattennivåer vid reaktorn.

New York:
Indian Point 3, som ligger knappt 4 mil norr om Manhattan, togs av nätet efter att stormen orsakat en störning av elnätet som ger ström till anläggningen. Men reaktorn Indian Point 2 körs fortfarande på 100 procents effekt.

Nine Mile Point 1 i norra New York stängdes automatiskt av när den inte kunde leverera el till nätet. Nine Mile Punkt 2 förlorade sin yttre elförsörjning på grund av kraftiga vindar och dieselgeneratorer för nödsituationer tillhandahåller istället ström till anläggningen.

Pennsylvania:
Båda Limericks kärnreaktorer nära Philadelphia har minskat sin effekt till 48 respektive 27 procent.

Stormen Sandy visar att både myndigheter och industri i USA inte har haft tillräcklig beredskap för allvarliga stormar. Informationen från US Regulatory Commission har varit både bristfällig och många gånger utdaterad när den väl publicerats.

En storm med vindnivåer av Sandys kaliber kan mycket väl drabba även Sverige. Frågan är – står svenska myndigheter och industri bättre rustade än de amerikanska för att möta en svensk kärnkraftsstorm?