Sagan om Brian - se alla tre delarna

För bara sex månader sedan arbetade Brian för den Mörka Sidan. Han var en anonym Volkswagen-anställd som bara var intresserad av att göra sitt jobb och få ut sin lön. Han lydde sin arbetsgivare.

Men så förändrades allt.

Efter att ha ifrågasatt sina överordnades visdom föll Brians tillvaro samman. Han var passionerad i sin nyfunna miljömedvetenhet men drev förvirrad omkring i en motsägelsefull värld fylld av konflikter. Kort sagt: han blev deprimerad

Det är där vi finner Brian i början av detta sista avsnitt. (Se del  ett och del två ifall du inte sett dem)

 

För de som gjort de här filmerna, och som arbetar dagligen med att hindra oljeindustrin från att förstöra planeten, har arbetet utgjort ett lättsamt avbrott i tillvaron. Det kan behövas.

På söndag börjar BBC-serien Frozen Planet att visas på SVT. Där berättas det bland annat om hur oljebolagen exploaterar det smältande Arktis. De områden som nu är isfria på grund av global uppvärmning gör att oljebolagen kan borra efter mer olja, som vi sen kan tanka i våra fordon och pumpa ut i atmosfären så att Arktis smälter ännu snabbare.

Det är en cynisk cirkel, en cirkel vi vill bryta.

Därför vill vi inte bara stoppa oljeborrningen i Arktis, utan även se över hur vi använder fossila bränslen. Genom att göra våra bilar mer bränsleeffektiva använder vi mindre olja.

Bilarna kan vara renare, använda mindre bränsle och släppa ut mindre CO2. Forskningen säger att det är enkelt, men lobbyisterna – med VW i spetsen - använder sitt inflytande till att hindra utvecklingen. Biltillverkarna vill inte hållas tillbaka av restriktioner. VW och andra biltillverkare kommer bara att ändra sitt beteende om vi får dem att göra det.

Under de senaste sex månaderna har vi gjort precis det. Bilindustrin vet att vi har ögonen på dem. De hoppas att vi ska försvinna.

Men det gör vi såklart inte. Världen över har 500 000 människor engagerat sig i kampanjen, varav 90 000 är VW-ägare.

Ett stort tack till alla er som engagerat er i kampanjen!

Nu kavlar vi upp ärmarna och inför ett nytt år – du hänger väl med?

(Själv har jag varit tvungen att lära mig en massa Star Wars-uttryck. Jag sympatiserar med den dam som mejlade och undrade vad som tagit åt oss - vad menade vi med att prata om "ondska" och "den Mörka Sidan"!? Tack Henrik, för att du varit min nördkonsult. )