Internationella Domstolen i Haag konstaterade idag i en dom att Japans ”vetenskapliga” valjakt är olaglig.

Det innebär att valarna i Antarktis valreservat kan andas ut, för tillfället. Men för att säkra återhämtningen för världens valbestånd på sikt krävs både fler marina reservat och krafttag mot koldioxidutsläppen.

Lycklig val idag

Världens valar kommer att ta glädjeskutt idag. Varför? Jo, klockan 10 i morse kom en dom som förklarar att Japan måste upphöra med sin hårt subventionerade jaktvik- och sillvalar i Södra ishavet. Domen innebär visserligen inte att det är olagligt att döda valar för att genomföra forskningsstudier, men den är väldigt tydlig med att Japans valjakt utanför Antarktis, precis som Greenpeace och andra sagt länge, inte har bedrivits i vetenskapligt syfte. Enligt domstolen har antalet valar som dödats inte gått att motivera på vetenskaplig grund. Vidare säger domstolen att Japan måste sluta utfärda tillstånd för denna valjakt.

Domen är bindande under internationell rätt. Både Japan och Australien, som var det land som drog japanerna inför domstolen i Haag, har sagt att de kommer att respektera domen.

Ni som följt Greenpeace arbete med valar ett tag vet att vi hela tiden påpekat att den sk ”vetenskapliga” valjakten bara varit en täckmantel för att kunna fortsätta med kommersiell valjakt. Domstolen ger oss nu rätt och bekräftar det vi sagt hela tiden: det finns ingen anledning att döda valar för att bedriva forskning på dem. 

Låt oss hoppas att Japan tar den här chansen att dra sig ur valjakten i Södra ishavet för gott. Mycket tyder på att det bara är prestigeskäl som fått myndigheterna att driva jakten vidare på senare år. Ekonomin är usel, forskningsresultaten är värdelösa och jakten är katastrofalt dålig PR för Japan som nation. Dessutom låg 4600 ton valkött i frysförråd i Japan i slutet av 2012, vilket är nästan en fördubbling av lagren från 2002 då 2500 ton låg i lager. Allt färre japaner efterfrågar valköttet och kustkommunerna prånglar därför ut det i skolbespisningarna för att bli av med det! Det har gjort många föräldrar oroliga eftersom valkött ofta innehåller höga halter av miljögifter.

Den japanska regeringen bör nu se till att skrota moderskeppet i den japanska valfångstflottan, den 27 år gamla Nishin Maru, och ge upp alla försök att återuppta den kommersiella valfångsten i framtiden.

Världens valar har en mycket lång väg kvar innan de återhämtat sig från den industriella valjakten under 1900-talet. Samtidigt dör varje år uppskattningsvis 300 000 valar och delfiner när de drunknar i fiskeredskap eller kolliderar med fartyg.

I dag uppmärksammar dessutom FN:s klimatpanel IPCC hur koldioxidutsläppen, som skapar kolsyra i våra hav, utgör ett allvarligt hot för de marina ekosystemen – framförallt i polartrakterna och för korallreven. Kolsyran gör det svårare för små kräftdjur, t ex krill som är en viktig föda för många bardvalar, att överleva. Själva basen i havets ekosystem hotas. Dessutom gör uppvärmningen av haven att fiskbestånden flyttar sig mot polerna, redan nu ser vi hur t ex torsken och makrillen ändrat sin utbredning i Atlanten, vilket lett till ett mindre fiskkrig mellan Island, Färöarna och EU. När födan flyttar på sig innebär det naturligtvis en extra stress för världens valar.

Men det finns ett sätt att förbättra motståndskraften hos världens hav och göra det lättare för både fisk, valar och alla människor som är beroende av våra hav för sin utkomst att klara hela raden av utmaningar – från miljögifter, överfiske till klimatförändringar – som havsmiljön står inför. Stora marina reservat, stängda för all utvinning av naturresurser inklusive fiske, ger havet och dess invånare en chans att återhämta sig.

Vi kommer nu att trappa upp arbetet för att skapa ett globalt nätverk av marina reservat, inklusive ett reservat runt nordpolen. Men för att nå dit måste vi få med oss minst 100 av världens länder. Jag hoppas att du kan vara med och stödja oss i det arbetet.

Skriv på för marina reservat! 

Jan Isakson