Den här veckan har Shell börjat borra efter olja i Arktis, trots häftiga protester från ursprungsbefolkningen i området, miljörörelsen och forskare. En oljeolycka i Arktis skulle innebära en katastrof för Arktis känsliga djurliv och natur, men Shell vill få oss att tro att läget är under kontroll. Idag låter vi Shell i Sverige och Danmark förstå att de inte kan riskera den Arktiska miljön i skymundan. Vi har med oss kvastar och hinkar för att visa vad Shell har tänkt göra om det blir en olycka och oljan spolas upp på stränder och klippor i Alaska. Det är nämligen kvastar och hinkar som ska stå emellan oljan och en miljökatastrof som den i Mexikanska golfen eller Exxon Valdez. Vi ber kunder och anställda att uppmana Shell att omedelbart lämna Arktis och deras oljeprogram där.

Aktivister vid Shell-station

Över 1,8 miljoner människor över hela världen har anslutit sig till vår kamp för att skydda Arktis mot oljeindustrins hänsynslösa framfart. Gå med du också och visa Shell och de andra oljegiganterna att det smältande Arktis inte är en lysande affärsmöjlighet utan en varningsklocka och att vi inte accepterar deras förstörelse av planeten. www.savethearctic.org.

Therese