den 25 oktober 2012

© Carolina Nyberg-Steiser

Det har nu gått ett par veckor sedan jag kom hem från mitt första riktiga möte med Arktis. Jag hade förmånen att följa med ett av våra skepp, Arctic Sunrise, till Svalbard, för att under en vecka uppleva det unika med Arktis. Samtidigt såg jag baksidan av klimatförändringarna - den mänskliga påverkan syns smärtsamt tydligt.

Även om jag har läst, skrivit och gjort mitt bästa att inspirera andra att engagera sig för Arktis, i min roll på insamlingsavdelningen, kunde jag aldrig ana hur starkt intryck denna resa skulle göra på mig. Att jag skulle komma hem med flera hundra bilder på ”bara” is, hade jag ännu mindre kunnat ana.

Arktis är förtrollande vackert med berg som går ihop med varandra, glaciärer, ett turkost iskallt vatten, isflak i alla möjliga former och färger. Och även om det blev 20 minuter mörkare för varje dygn som gick, fick vi njuta av solen och det speciella arktiska ljuset.

Detta var första gången jag bodde på ett skepp, och jag hade sjöben i två dagar efter att jag kommit hem. Det är speciellt att sova i en trång hytt, vaggas till sömns av vågorna och hela tiden ha människor runt omkring sig. Dock blev jag snabbt djupt imponerad av besättningens sätt att skapa en trygghet ombord genom all sin kunskap och sitt professionella sätt att ta hand om skeppet och oss passagerare.

Syftet med denna resa var att ta med olika representanter, vilket i detta fall var Svenska PostkodLotteriet och olika journalister och fotografer från hela världen. För oss är det viktigt att visa hur Arktis dagligen påverkas av klimatförändringar. Men även att visa denna plats skönhet och känsliga ekosystem. Detta för att få fler att hjälpa till att sprida och medvetandegöra situationen i Arktis.

Och ja, vi fick se isbjörnar. Att det finns liv i Arktis är det ingen tvekan om, och vi såg även sälar, polarräv, fåglar och renar. Alla dessa arter har sina sätt att överleva i Arktis, men de är beroende av att naturen inte ändrar på sig. Och som de ser ut nu får de allt svårare att klara sig, i samband med snabbt smältande isar, och varmare temperaturer.

den 25 oktober 2012

© Carolina Nyberg-Steiser

Under resans gång fick vi vid flera tillfällen uppleva hur klimatförändringar påverkar Arktis, och vilka ytterligare påfrestningar som väntar. Vi besökte bland annat glaciären, Blomstrand, vilken dokumenterades första gången 1928. För tio år sedan var Greenpeace där och tog bilder igen, och då kunde man tydligt se hur stora delar av glaciären var bortsmält. När vi var där nu hade det gått ytterligare tid, och klimatets påverkan är smärtsamt tydligt. Vi besökte även ett forskningscenter där man under högsäsong tar emot omkring 150 oberoende forskare, som bland annat undersöker miljögifter i luften, ägnar sig åt glaciärforskning, mätningar av havsisen eller geologin.

Carolina Nyberg-SteiserJag kom hem med många fina minnen och berättelser. Arktis är för mig en av världens vackraste platser på jorden, och det är ofattbart att denna plats håller på att smälta bort. Resan gjorde mig övertygad om att Arktis måste skyddas, och att detta måste ske nu. Vi kan fortfarande påverka och välja att agera för att rädda detta helt unika område! Det finns bara ett Arktis!

Carolina

Skriv på för att skydda Arktis: Savethearctic.org