Sveriges radio rapporterar idag att reaktorn Oskarshamn 2 kan få stå stilla från nyår till juni, kanske ännu längre, för att den inte klarar säkerhetskraven.

Trots att Oskarshamns kraftgrupp (OKG) redan under 2004 fick tid på sig ända till december 2012 att åtgärda bristerna har man ännu inte blivit klara och man ansöker nu om anstånd för att få ytterligare tid på sig att genomföra de nödvändiga åtgärderna.

OKG2

SR Ekot konstaterar att OKG satsat på ekonomiskt motiverade projekt (effekthöjning och livstidsförlängning) på bekostnad av att klara säkerhetskraven i tid.

Känns det igen?

”De omfattande moderniserings- och effekthöjningsprojekt som pågår kan även i framtiden komma att medföra stora påfrestningar på kärnkraftsföretagens organisationer, vilket kan leda till brister i deras säkerhetsarbete.”

Detta konstaterade Strålsäkerhetsmyndigheten i sin omvärldsanalys 2010.

För två veckor sedan släppte Greenpeace rapporten Riskabla reaktorer. En av våra slutsatser var just att kommande effekthöjningar bör ställas in. Existerande säkerhetsproblem måste åtgärdas istället för att nya projekt som innebär ytterligare risker inleds.

Men trots att det finns konstaterade brister och en medvetenhet om att svenska kärnkraftverk omgärdas av stora säkerhetsproblem tillåts de fortsätta sin riskabla resa. På vägen mjölkar industrin ut maximala vinster till aktieägarna.

Det var denna handlingsförlamning Greenpeace försökte bryta när vi i förra veckan genomförde ett fredligt stresstest för att uppmärksamma säkerhetsbristerna vid svenska kärnkraftverk.

När ingen lyssnar går vi till kreativ konfrontation för att utmana regeringar och företag. Att passivt invänta en olycka får aldrig vara ett alternativ.