Tidigare i veckan offentliggjorde Strålskyddsmyndigheten sin granskning av analyser, utredningar och åtgärdsplaner avseende obehörigt intrång på landets kärnkraftsverk. Granskningen grundar sig på ett föreläggande som myndigheten gav bland annat till de tre svenska kärnkraftverken som en följd av att ett 60-tal Greenpeace-aktivister tog sig in på Forsmark kärnkraftverk med hjälp av en brandbil i juni förra året. Syftet var att uppmärksamma risker, miljökonsekvenser och den bristande säkerhet som omgärdar de svenska kärnkraftverken, samt inte minst för att uppmana svenska riksdagsledamöter att rösta nej till nya kärnkraftreaktorer och istället satsa på förnybar energi.

Även om stora delar av åtgärderna och utredningen inte är offentlig är det lätt att börja raljera över slutsatserna. Kärnkraftverken har till exempel fått förklarat för sig den överraskande nyheten att personer som tar sig in på anläggningen kan använda sig av byggnadsställningar för att ta sig fram där de annars inte hade kunnat.

”Genom de nu genomförda analyserna har kunskap erhållits om och åtgärder vidtagits mot sårbarheter i skalskyddet. Detsamma gäller insikten om att åtgärder behövs för att försvåra för antagonister att använda tillfälliga åtgärder som t.ex. byggnadsställningar.”

Man gör även den banbrytande iakttagelsen att personal som går patrullronder och därmed inte har full översikt inte är tillräckligt för att övervaka området.

”Ronderande bevakningspersonal, som inte överallt i anläggningar omedelbart kan detektera intrång, är enbart ett komplement till bevakningsteknisk utrustning.”

Men med tanke att de pratar om den miljöfarliga kärnkraftverk fastnar skrattet i halsen. Om aktivisterna lyckades göra kärnkraftverken uppmärksammade på ovanstående självklarheter så gjorde de verkligen en välgärning. Samtidigt så kvarstår faktum: oavsett hur många rekommendationer Strålskyddsmyndigheten lämnar, kan ett kärnkraftsverk aldrig bli helt säkert. Det är dags att politikerna ställer sig bakom en färdplan mot ett 100 procent förnybart energisystem.

- Patrik Eriksson

Kampanjchef, Greenpeace