År 2050 kan 4 av 5 svenskar producera egen el

Det pågår en energirevolution i Sverige och Europa. Från gamla fossila bränslen och kärnkraft till ny hållbar förnybar energi.

Detta är bra och helt nödvändigt för att värna om klimat och miljö. Förändringen tar oss bort från ett storskaligt energisystem med ett fåtal kraftproducenter till ett mer decentraliserat där flera är med och gemensamt skapar elen.

I hjärtat av morgondagens energisystem kan du stå själv. Istället för att vara en passiv konsument av el kan vi i högre grad komma att producera den själva. Vi blir ”prosumenter” av el. Vi blir morgondagens energimedborgare.

En ny rapport framtagen på uppdrag av bland andra Greenpeace visar nämligen att varannan europé* kan komma att producera egen el år 2050. I Sverige kan så många som 4 av 5 svenskar komma att vara en del av revolutionen och tillsammans producera 58 procent av det svenska elbehovet.

Omfattningen av denna energirevolution framstår med all önskvärd tydlighet mot bakgrund av att år 2015 var endast omkring 1 av 100 svenskar energimedborgare och producerade ca 4 procent av Sveriges elbehov.

Men för att detta ska kunna ske måste Sverige, liksom EU i stort, göra mikroproduktion av förnybar el till en central del i energiomställningen. Det förnybara måste ges prioritet och effektiva system som stödjer rätten att producera egen el måste etableras.

Energidinosauriernas tid är förbi. Nu måste Sverige och EU sätta medborgarna i centrum.

 


Mer information: Här kan du läsa ett kort dokument (på engelska) om varför det behövs mer energimedborgare och vilka åtgärder som krävs för att åstadkomma förändringen.

* Dessa så kallade energimedborgare, ”Energy citizens”, är aktiva producenter av egen el och utgörs av såväl privatpersoner som föreningar, småbolag och offentliga institutioner.