Det är inte varje dag som jag har förmånen att få hänga med
 sol, vind och vatten personifierade men idag var en sådan dag.

Apple fick påhälsning av sol, vind och vatten

 Greenpeace har genomfört en global stafett för att uppmärksamma Apple på att 216 000 redan har undertecknat uppropet för att få datorjätten att 
investera i förnybar energi för sina serverhallar som driver
 molntjänsten. Och vi gjorde det med Apples egna produkter.
Jag fick
 låna en iphone för att delta, fick stafettpinnen från Israel och med
 hjälp av mina fina kollegor och volontärer gjorde vi ett besök hos
 Stockholms största applebutik på Kungsgatan.

Där gav vi kunder
na tillfälle att ta kort med sol, vind och vatten och frågade dem om deras 
åsikter om förnybar energi i molntjänsten. Vi hade även med oss en
 solakku för laddning av iPhonen, så hela eventet var "powered by
 renewable energy". Efter att även ha pratat med personalen i butiken 
skickade vi stafettpinnen vidare till Österrike. Sedan klippte vi ihop 
filmen och lade ut den på youtube för våra kollegor att använda 
tillsammans med de andra ländernas filmer för att kommunicera med Apple.

 

Helt fantastisk hur många som har reagerat och vill påverka Apple att göra investeringar i rätt energikällor. Tack att du har varit med!
...och om du inte har gjort det än, kan du göra det HÄR.