Igår vecklade volontärer från Greenpeace ut en 30 meter lång banderoll i protest mot det tyska energiföretaget E.ONs planer på att bygga kärnkraft i Pyhäjoki i nordvästra Finland. Greenpeace har också satt upp skyltar med texten "Nybyggnation av kärnkraftverk förbjuden" i skogen där kärnkraftverket planeras.

Jag kommer själv just därifrån där jag har deltagit på en volontärträff. Vi har bland annat visats runt i området som består av särskilt skyddsvärda s.k. Natura 2000-områden och som inrymmer flera endemiska arter, vilka nu hotas av ödeläggelse. Det är svårt att inte fascineras av det starka engagemanget hos lokalbefolkningen, förenade i nätverket Pro Hanhikivi, och den envetna kamp de bedriver för att stoppa kraftverksbygget.

"Nytt kärnkraftverk förbjudet", Hanhikivi, Pyhäjoki, Finland

Inom Greenpeace är vi övertygade om att vad Finland och världen behöver är mer satsningar på förnybara energikällor, och att fasa ut kärnkraften och de fossila bränslena. E.ONs satsning på ny kärnkraft här i Pyhäjoki är därför ett allvarligt steg tillbaka och en uppenbar felprioritering som sänder oroväckande signaler även till Sverige och andra länder som behöver skynda på energiomställningen.

Men kärnkraftsplanerna har väckt motstånd, inte bara i Finland utan också i Sverige där nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken har bildats.

Nyligen meddelade närmare 10 procent av investerarna att de lämnar projektet på grund av att de inte såg några ekonomiska möjligheter i kärnkraftsbygget. Om jag får förutspå, lär fler tillkomma.