I september 2011 polisanmälde vi Ringhals.

I ljuset av de nya uppgifterna om säkerhetsbristerna på de svenska kärnkraftverken som framkom i gårdagens Uppdrag Granskning, med kunskap om de tidigare dokumenterade incidenterna på de svenska kärnkraftverken (nära härdsmälta, personalfylla och bristande säkerhet på Forsmark och svetsrester i nödkylsystemet på Ringhals) och mot bakgrunden av den pågående kärnkraftskatastrofen i Fukushima,  kräver vi nu att:

1)    en avvecklingskommission tillsätts.
2)    att alla Ringhals reaktorer omedelbart tas ur drift då säkerhetsläget där är allt för allvarligt för att de ska få köras.
3)    att en revision av alla de svenska kärnkraftsverken genomförs.

De otvivelaktiga och återigen bekräftade säkerhetsbristerna på de svenska kärnkraftverken är inte acceptabla. Människors liv och hälsa äventyras och bristen på ansvar från såväl det ansvariga bolaget Vattenfall, myndigheter – SSM samt ansvarig minister Lena Ek - är lika tydligt här som i den pågående kärnkraftskatastrofen i Fukushima.

Den 26e september 2011 polisanmälde vi Ringhals AB då de dröjt så länge med att vidta tillräckliga åtgärder för att kvalitetssäkra säkerheten att det måste betraktas som grov oaktsamhet i lagens mening. Vi väljer nu att förnya vår polisanmälan mot Ringhals AB.

I rapporten Energy [R]evolution – a sustainable energy outlook for Sweden har vi visat att om vi fasar ut en reaktor vartannat år kan ha avvecklat hela den svenska kärnkraften till år 2030 genom att satsa på förnybar energi och energieffektiviseringar.

Det kommer att kosta mindre både i form av risker men också rent ekonomiskt . I processen skapas dessutom mängder med gröna jobb.  I Tyskland, Schweiz, Italien och Belgien insåg man efter Fukushima att kärnkraften måste avvecklas, nu är det dags att Sverige vaknar och påbörjar omställningen till ett säkert och hållbart energisystem!

- Isadora Wronski