Nu när våren äntligen närmar sig även här i Norden, är det som sedvanligt dags att tillkännage de årliga nya fördröjningarna för bygget av kärnkraftsreaktorn Olkiluoto 3 i Finland.

Anläggningens operatör TVO meddelade på tisdagen att man har funnit kvalitetsproblem i små rör som redan har byggts in i enheten. 

Reaktorleverantören Areva har nu stoppat installationen av rören och undersöker situationen. Det är möjligt att vissa av rören nu måste avlägsnas. Konsekvenserna för konstruktionstiden av dessa komplikationer och hur stora extra kostnader det kommer innebära klargörs senare, men TVO har redan sagt att både tid och kostnad kan komma att öka. De nuvarande beräkningarna är: en byggtid på 9 år (uppskattning av TVO), en kostnad av 6,6 miljarder euro (uppskattning efter undersökning av det franska parlamentet).

När projektet initierades sa industrins glädjekalkyler att det bara skulle kosta 2,5 miljarder euro och vara färdigt 2009 dvs. ta fyra år att bygga. Det säger något om hur mycket man kan lita på kärnkraftsindustrin och förklarar också varför det avvecklades 6 GW kärnkraft i Europa förra året.

Det finns bara två reaktorer som är under konstruktion i EU, Olkiluoto 3 och Flamanville. Om François Hollande vinner valet i Frankrike kommer han omedelbart att börja avveckla kärnkraften och stoppa Flamanvilleprojektet. http://www.dn.se/ledare/huvudledare/fortsatt-fransk-frossa