I EU pågår just nu processen med att ta fram nya standarder för utsläpp från kolkraftverk. Det utkast på nya riktlinjer som ligger nu skulle få enorma negativa effekter på hälsan hos medborgarna i Europa.  

En ny rapport som Greenpeace släpper tillsammans med Europeiska miljöbyrån idag visar att jämförelse mellan de föreslagna nivåerna och den bästa tillgängliga tekniken skulle innebära 71 000 dödsfall som kunde ha undvikts. Dessutom orsakas stora mängder sjukdomsfall. Barn skulle drabbas extra mycket om dessa svaga riktlinjer införs.  

De nya standarderna skulle gälla från 2020 till 2029 och sätta gränsvärden för skadliga luftföroreningar inkluderat svaveldioxid, kväveoxider, kvicksilver och partiklar. Alla dessa föroreningar har signifikanta dokumenterade effekter på hälsa och miljö.

Istället för att satsa på standarder som bygger på bästa tillgängliga teknik är EU på väg att anta riktlinjer som är mycket svagare än de riktlinjer som idag gäller i Kina, Japan och USA.  

Om EU menar allvar med att ta klimatansvar och inte riskera sina medborgares hälsa måste riktlinjerna skärpas kraftigt.

Processen kring riktlinjerna visar tydligt att Sverige inte kan vänta på internationella riktlinjer utan ta ansvar över sitt statliga bolag Vattenfall. Regeringen har en unik chans att lämna kolet i marken. Skriv på namninsamlingen du också!