Belgiska myndigheter har beslutat att stänga två av sina kärnkraftsreaktorer efter att något som misstänks vara sprickor har upptäckts i reaktortanken på kärnreaktorn Doel-3 i Belgien.

Doel-3

Det finns 19 andra reaktorer i drift runt om i världen med samma typ av reaktorkärl, som kan ha samma typ av konstruktionsfel. Bland dessa finns Ringhals-2 i Sverige.

EU vill nu att fler länder i unionen omgående ska testa sina reaktorer bland annat Ringhals 2. Felen som man har upptäckt i Belgien är ”tillverkningsrelaterade” och har inte upptäckts trots tidigare tester säger Strålsäkerhetsmyndighetens enhetschef Lars Skånberg till TT.

Greenpeace har vid flera tillfällen tidigare varnat för säkerhetsbristerna vid Ringhals kärnkraftverk. I september förra året polisanmälde vi Ringhals för att kärnkraftverket inte uppfyllt de säkerhetskrav som gäller för verksamheten.

Efter att Uppdrag granskning i februari avslöjat att ledningen på Ringhals tummat på säkerheten, vilket enligt programmet ledde fram till den brand som uppkom förra året, valde vi att förnya polisanmälan mot företaget och krävde att en avvecklingskommission tillsätts.

Den 14 juni publicerade vi en rapport som visar på allvarliga säkerhetsbrister vid bland annat Ringhals kärnkraftverk. Rapporten visade hur undermåliga stresstesterna varit och att de genomförts för att lugna befolkningen snarare än för att sålla ut de sämsta kärnkraftverken i Europa för stängning. Idag står vi med ännu ett kvitto på att stresstesterna inte fungerat.

Eftersom både strålskyddsmyndigheten och kärnkraftindustrin gång på gång missar allvarliga problem av det här slaget visar det att kärnkraftsverksamheten i Sverige inte är tillförlitlig och därmed innebär en stor risk. Den enda rimliga slutsatsen som den svenska strålssäkerhetsmyndigheten, SSM, bör dra från detta är att Ringhals omgående måste stängas.