Sveriges regering har nationella miljökvalitetsmål och visionen om ”Matlandet Sverige” som främjar ekologisk mat. Till år 2013 är målet att den certifierade ekologiskt odlade jordbruksmarken uppgår till minst 20 % av landets jordbruksmark. Till år 2010 fanns mål att 25 % av den offentliga konsumtionen av livsmedel skulle utgöras av ekologiska livsmedel. 27 kommuner, 5 landsting och 1 region har nått 25 % målet och många kommuner, landsting och regioner har tagit någon form av beslut eller satt upp mål om att servera ekologisk mat i skolor och de offentliga storköken. Andelen konsumenter som väljer ekologiskt livsmedel fortsätter att växa varje år.

Offentligt konstateras att: ”frånvaron av syntetiska växtskyddsmedel inom ekologiskt jordbruk leder mot miljömålen Giftfri miljö och Grundvatten av god kvalitet. Ekologisk produktion gynnar också den biologiska mångfalden”.

Dessutom använder den svenska livsmedelsmarknaden egna märkesvaror för att marknadsföra ekologiska produkter utan kemiska växtgifter till konsumenter.

Kemikalieinspektionen säger att: ”alla behöver hjälpas åt i arbetet så att kommande generationer och miljön i och utanför Sveriges gränser inte påverkas negativt av de kemikalier som används”.

Av ovanstående är det ganska tydligt att Sverige har en gemensam förståelse om att det är viktigt att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel.

Därför undrar jag varför Sverige tar ställning för att godkänna genetiskt modifierade grödor i alla möjliga sammanhang när det gäller EU. I Bryssel har svenska ministrar i princip alltid röstat för godkännande av GMO.

70% av GMO som importeras och har godkänts av EU är GMO-grödor som tolererar växtgifter som Roundup. Sverige vill minska användningen av bekämpningsmedel i sitt eget land, men Sveriges inställning till andra länder när det gäller metoder som leder till ökad användning av växtgifter är att rösta för import av GMO. Är inte det ett dubbelspel?

Är det bara vårt eget land som Sverige vill göra till ett giftfritt land? Jag undrar om regeringen har glömt bort att vi bor på samma planet och att vår levande planet är ansluten såväl till jord, luft som hav.

Nord- och Sydamerika har infört odling av GMO-grödor och har ökat sin areal varje år. Det finns GMO-soja i Argentina vilket ökar mängden av användning av växtgifter som gör människor sjuka. Nyligen träffade jag kvinnor från Argentina som berättade om hur de förlorat sina barn på grund av sjukdomar som kan ha med GMO-odling och flygbesprutning med Roundup att göra.

Hur ser verkligheten ut i dessa länder? Vad kommer och hända om EU också i stor skala skulle tillåta odling av GMO-grödor som I Nord- och Sydamerika?

Nu har vi chansen att träffa jordbruksekonomen Dr Charles Benbrook och två lantbrukare från USA där det odlas GMO-grödor. De reser runt i Europa och avslöjar hela sanningen om odlingen av GMO-grödor. En ny dokumentärfilm, ”Växande Tvivel” (Growing Doubt) skall också visas:

 

Sverige som arbetar för att minska användningen av växtgifter här hemma, bör också verka för ökat motstånd mot godkännandet av GMO-grödor i EU. Sverige bör bidra till att minska användningen av bekämpningsmedel och kemiska växtgifter i hela världen.

OBS: 26 genetiskt modifierade grödor väntar för närvarande på godkännande inom EU. 19 av dessa är genetiskt modifierade för att bli toleranta mot bekämpningsmedel och kemiska växtgifter.

Inbjudan:

Glyfosatrapport + Original English Report:

Sammanfattning av Dr Benbrooks rapport

Akiko Frid