Vad är en koldioxidbudget egentligen?

Klimatutsläppen borde betraktas som just en budget. Jämför med en helt vanlig hushållsbudget. När pengarna kommer in på kontot går det inte att slösa alla pengarna under den första helgen, för då finns inte pengar till mat i slutet av månaden.

Så är det med utsläppen också. Jordens befolkning kan släppa ut högst 500 miljarder ton koldioxid om vi ska behålla ett klimat som är bra för människan att leva i. Släpper vi ut allt nu kan vi inte släppa ut något sedan. Vi måste budgetera utsläppen.

Detta är världens koldioxidbudget: 500 miljarder ton.

Om världens ledare faktiskt skulle betrakta koldioxidutsläppen som en budget skulle vi kunna göra en plan över hur stora utsläpp vi kan kosta på oss, år för år. Det är ett till synes enkelt grepp, men det är inte så klimatpolitiken sköts idag.

I dag sätter världens länder upp mål om hur mycket utsläppen ska minska procentuellt ett visst år i framtiden. På vägen dit kan utsläppen vara både större och mindre, vilket kan få stor påverkan på de totala utsläppen. Budgeten spräcks.

Att införa en koldioxidbudget, och följa den, skulle revolutionera klimatpolitiken.

Vi på Greenpeace har räknat ut vad som är Sveriges andel av världens koldioxidbudget. Och vi har kommit fram till att Sverige har högst 280 miljoner ton kvar att släppa ut fram till år 2100.

Det är 3 miljoner ton per år i genomsnitt. Men i dag är våra utsläpp mer än 40 miljoner ton per år.

Det är när man ser de här siffrorna bredvid varandra som man förstår att samhället måste öka takten och förbättra oss ännu snabbare.

Vi vill att alla i klimatdebatten börjar tänka på det här sättet. Vi vill att politiker får svara på frågan: hur vill du att Sverige bäst ska klara klimatbudgeten?

I dag släpper vi en rapport där vi berättar mer om hur vi tänker och hur vi har kommit fram till storleken på Sveriges koldioxidbudget. Vi har också skickat vårt förslag om en koldioxidbudget till regeringen i form av ett remissvar till Miljömålsberedningens förslag om ett klimatpolitiskt ramverk.

>> Läs rapporten här

>> Läs vår debattartikel om koldioxidbudget i Aktuell Hållbarhet här 

Håller du med oss? Dela gärna den här bloggen!

Rolf Lindahl