Idag sändes ett länge kritiskt inslag i programmet Kaliber som handlade om det går att lita på miljömärkning av fisk och skaldjur. I samband med programmet så var Greenpeace med i P1 Morgon för att diskuterar hållbart fiske och miljömärkning.

Miljömärkning är ett viktigt verktyg för att guida konsumenter att göra ett bra miljöval. Men det förutsätter naturligtvis att du som konsument kan lita på att miljömärkningen håller vad den lovar. I programmet idag så visar reportrarna på tre exempel där miljömärkningen är för generös. I all tre fallen så fiskar man över den gräns som internationella havsforskningsrådet (ICES) satt som hållbart. I två av fallen fiskas stora delar med bottentrål, en fiskemetod som anses speciellt destruktiv för sårbara marina arter. I fallet med den miljömärkta svenska västkusträkan så fiskas den med bottentrålning i marint skyddade områden.

Greenpeace menar att MSC inte kan miljömärka fiske som sker med bottentrål i marint skyddade områden. Vi menar även att om produkten är miljömärkt så måste fångstmetoden framgå tydligt på förpackningen. Sverige har idag bara skyddat 6,6% av våra havsområden. Då är det extra viktigt att dom få områden vi har skyddat faktisk blir skyddade mot all negativa påverkan. Vidare är det viktigt att man inte miljömärker fisken där fisketrycket är för högt. Miljömärkning av fisk från överfiskade bestånd  är absolut inte vad konsumenter förväntar sig.

Problematiken med MSC låga krav på miljömärkning blir tydligt i exemplet med fiske efter  havskräftor. Där är den mest hållbara metoden när man fångar kräftorna med burar  miljömärkt, men även en av de värsta metoderna som bottentrålning. Om båda dessa är miljömärkta, vad finns då för incitament för fiskerierna att övergå till de bättre metoderna? Och hur ska du som konsument kunna veta vad som är det bästa alternativet när du handlar? Miljömärkning kräver helt enkelt hårdare regler för att fungera.

Det danska fisket med bottentrål efter havskräfta är vidare särskilt problematiskt då det innebär en stor bifångst av stor torsk som är kritiska för överlevnaden av Kattegatts hotade torskbestånd. Miljömärkning måste alltid vara det bästa och mest miljövänliga vi har, något annat tar bort incitamenten till den förändring i havet vi behöver se och skapar misstro hos konsumenter.

MSC säger i intervju att deras kriterier gör att certifierade fisken lever upp till internationell standard. Detta påstående är Greenpeace starkt kritiska till då Kalibers undersökning visar att flertalet bestånd är överfiskade och därför inte lever upp till internationell standard.  

Fakta: EU och andra regioner och länder som USA och Kanada använder förvaltningsmetoden Maximum Sustainable Yield (MSY) som ett mått på hållbart fiske. Om ett bestånd fiskas över det som kallas MSY anses det inte hållbart. MSCs påstående att deras certifierade fisken uppnår bästa internationell standard är alltså felaktigt då flertalet bestånd fiskas över MSY. 

Frida Bengtsson
Ansvarig för havsmiljöfrågor