Fler och fler röster tar ton mot en försäljning av Vattenfalls brunkol. Idag släppte Riksrevisionen en omfattande granskning av Vattenfalls miljömål med titeln ”Vattenfall – konkurrenskraftigt och ledande i energiomställningen?”.

Riksrevisionen framför svidande kritik mot arbetet att uppnå miljömålen och konstaterar allvarliga brister i regeringens styrning av bolaget. Riksrevisionen riktar hård kritik mot en eventuell försäljning av Vattenfalls brunkolsverksamhet och konstaterar att detta inte på något sätt bidrar till att uppnå klimatmålen eftersom det inte kommer att minska koldioxidutsläppen om någon annan aktör istället driver dem vidare.

Vattenfall är idag ett av bolagen med störst koldioxidutsläpp i Europa. Istället för utsläppsminskande åtgärder är huvudstrategin att sälja bolagets tyska kolkraftverk, vilket inte bidrar till att uppnå EU:s klimat- och energimål. Försäljningen av tyska kolkraftverk är inte förberedd trots att Vattenfall har sett detta som ett alternativ sedan 2012. Riksrevisionen bedömer att en proaktiv styrning från regeringen kräver att riskanalyser och handlingsplaner i god tid utarbetas för att kunna hantera finansiella och miljörelaterade risker med ett fortsatt ägande eller en försäljning.

En av de viktigaste slutsatserna handlar om att regeringen bör påverka Vattenfall så att deras nya hållbarhetsmål ska ha reella utsläppsreducerade effekter istället för att som nu bara flytta utsläppen till någon annan.  Riksrevisionen kritiserar regeringen för bristande styrning av bolaget och framför att regeringen måste göra egna analyser för att kunna ställa mer och tydligare krav på Vattenfall.

Regeringen kritiseras även för bristande rapportering till riksdagen. Riksdagen har beslutat att Vattenfall ska vara ett ledande företag i energiomställningen men de har för lite underlag för att kunna ta ställning om så är fallet. Riksrevisionen konstaterar att Vattenfall istället för vara ledande i riktning mot förnybar energi, ligger betydligt lägre än genomsnittet då deras tillväxttakt inom förnybar energi endast är 6%, jämfört med 12% för genomsnittet.

Granskningen ligger helt i linje med det buskap Greenpeace skickade till den ansvarige ministern Mikael Damberg via en aktion på Näringsdepartementet under gårdagen. Läs mer om kampanjen och skriv under vårt upprop.

Regeringen måste nu ta till sig av kritiken och kraftfullt förbättra sin styrning av Vattenfall. Det går att få vårt statliga energibolag på rätt kurs och tvinga dem att vara en verklig kraft i den omställning världen så desperat behöver. Men då måste våra politiker ta sitt ansvar.