Idag är det sextiosju år sedan atombomben över Hiroshima släpptes.  Tiotusentals människor dog omedelbart och under de dagar som följde. Totalt dog 140,000 människor till följd av bomben den 6:e augusti 1945. Tre dagar senare släpptes ännu en bomb över Nagasaki och dödade ytterligare 74,000 människor.

Hiroshima

Även om Kalla kriget sedan länge är över och antalet kärnvapen har minskats är riskerna på intet sätt överspelade. Tvärtom, spridning av kärnvapen och utvecklingen av mindre, så kallade taktiska kärnvapen, gör att kärnvapenhotet är minst lika allvarligt idag. Så länge ett enda kärnvapen finns kvar är vi inte säkra.

Därför är det hoppingivande att kampen för att helt förbjuda kärnvapen har fått förnyad kraft genom kraven på en konvention mot kärnvapen. Som freds- och miljöorganisation är det självklart för Greenpeace att vara en del av ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), den internationella kampanjen för att avskaffa kärnvapen som lanserades för fem år sedan.

Jag har under flera år varit ansvarig för nedrustningsfrågor inom Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Sveriges största och världens äldsta fredsorganisation. Nu fortsätter jag kampen för en avveckling, av såväl kärnvapen som kärnkraft, som kampanjledare på Greenpeace.

Hoten från kärnteknologi mot människa och miljö kommer inte bara från kärnvapenstaterna. Det finns ett uppenbart samband mellan kärnvapen och kärnkraft där smutsig uranbrytning och osäker avfallshantering innebär stora problem.

Förutom risken för ett kärnvapenkrig visade kärnkraftsolyckan i Fukushima förra året vilka enorma risker den civila kärnkraften utgör. Idag inträffade en jordbävning i Sverige, inte av samma magnitud som den som drabbade Japan, men det är anmärkningsvärt att exempelvis Ringhals kärnkraftverk inte har några säkerhetsmarginaler vid en jordbävning eller en översvämning. Olyckor kan hända också i Sverige. Vattenfalls ansökan om att bygga nya reaktorer i Sverige ska därför ses som en strävan bakåt, knappast någon lösning.  Vi kan inte vara säkra förrän alla kärnkraftverk ersatts med ren förnybar energi.

Greenpeace rapport The Energy [R]evolution visar att övergången till 100% förnybart är både möjlig och nödvändig.

Kärnteknologi tillhör gårdagen. Greenpeace jobbar för framtiden – för ett förbud av kärnvapen och en avveckling av kärnkraften.