Trots att det nästan inte finns någon riktig skog kvar i Sverige är det tillåtet att hugga ner de skogar som behöver skyddas. Lokala miljögrupper vittnar gång på gång om hur skogar med unika naturvärden huggs ner. Jag och min kollega Dima har själva sett det nyligen med egna ögon.

Företag verksamma i den svenska skogen agerar likadant som skogsbolag verksamma i hela det norra skogsbältet – de fortsätter att expandera in i de sista orörda skogarna.

Vi kan vittna om det. Vi kan berätta om problemet. Vi kan höja våra röster så att förlusten av våra sista riktiga skogar inte ska ske i det tysta. Förra veckan protesterade vi utanför regeringen för att påminna ansvariga ministrar om att det är bråttom att laga den svenska skogspolitiken.

Tänk om vi inte fick rikta strålkastaren mot företag och politiker som förstör vår miljö. Tänk dig en värld utan Greenpeace.

Den tanken tvingas vi ta ställning till på grund av en hotande domstolsprövning på andra sidan Atlanten.

Kolleger till mig inom Greenpeace har gjort ungefär samma sak som vi gör här i Sverige, men med oproportionerliga och skrämmande följder.

Resolute är Kanadas största skogsbolag. Greenpeace har under åren dokumenterat och exponerat luckor i Resolutes påståenden om hållbarhet. Resolute har valt att svara med att stämma Greenpeace på nästan 2 miljarder svenska kronor, för att på det sättet skrämma Greenpeace till att dra tillbaka kritiken.

Detta kan få allvarliga konsekvenser. Jag vill citera Charlie Holt, som är rådgivare på Greenpeace internationella juridiska enhet:

– Resultatet av stämningarna kan ge konsekvenser om fler företag inspireras att använda samma taktik mot medier, medborgare och organisationer som kritiserar dem. [Dessutom är] stämningarna så stora och omfattande att de kan hota Greenpeace som organisation. Vi riskerar inte bara en miljardnota utan även att alla vår aktiviteter – allt från efterforskningar till informationskampanjer och insamling – bedöms som kriminella, säger Charlie Holt.

Du och jag kan hjälpa till – våra röster behövs!

Vi behöver visa Resolute att vi är många människor världen över som inte tänker låta oss skrämmas till tystnad. Om inte annat borde de åtminstone lyssna på sina egna kunder! De som köper deras papper, och som verkligen borde värna yttrandefriheten: bokförlagen.

>>> Skriv på vår namninsamling för att få bokförlagen att värna yttrandefriheten och våra skogar

Lina Burnelius