Tänk dig en 33-årig asfaltsväg: sliten av väder och tidens tand, sprucken och skrovlig efter årtionden av till synes ofarligt vatten som sipprat ner genom gropar och tjälskador och som sedan fryst, expanderat och hotar att bryta sönder vägen inifrån.

Aktion vid Doel Steam Generator i Belgien 04/29/2004 © Greenpeace / Philip Reynaers

De flesta skulle nog inte känna sig trygga i att deras bil kan köra säkert på denna väg. Och det är knappast denna bild vi vill se framför oss när vi talar om kritisk utrustning i kärnreaktorer.

Men den 13 februari meddelade två ledande materialforskare att reaktortankarna i två belgiska reaktorer, Doel 3 och Tihange 2, är nukleära motsvarigheter till en gammal sönderkrackelerad väg.

Tusentals sprickor har upptäckts i tryckkärlen i båda reaktorerna. Brister i denna centrala del av reaktorn kan orsaka ett katastrofalt kärnkraftshaveri och därför måste reaktortanken vara fullkomligt intakt, utan några som helst defekter.

När en kärnreaktor åldras utsätts stålet i reaktortanken för skador eller försprödning genom strålningen. Enligt forskarna kan väte från vattnet i tryckkärlet - som kyler själva kärnbränslet – bidra till korrosion av stålet då väteatomer pressas in i stålet i reaktortanken. Där kan det samlas och bygga upp trycket, vilket resulterar i bubblor i stålet som kan bryta sönder reaktortryckkärlet inifrån.

Tester har konstaterat ofattbara 13 047 sprickor i Doel 3 och 3 149 sprickor i Tihange 2.

Efter att problemet upptäckts stängde Strålsäkerhetsmyndigheten i Belgien (Federal Agency for Nuclear Control – FANC) under 2012 de två spruckna reaktorerna. Men under 2013 avfärdades frågan som ett tillverkningsproblem och myndigheten godkände återstart av reaktorerna. Detta gjordes trots att man samtidigt erkände att man inte till fullo kunde utröna vad som händer inne i stålet i reaktortanken. Emellertid uppvisade ytterligare och separata ståltester en oförklarlig och oväntad sprödhet. Efter dessa upptäckter stängdes de båda reaktorerna igen den 24 mars 2014.

Men, beskedet från dessa materialforskare tar nu hela frågan ett steg längre: de uppger nämligen att problemet mycket väl kan vara ett resultat av normal reaktordrift. Detta innebär att sprickorna kan växa i storlek – och dessutom – att detta kan vara av endemisk natur för hela världens kärnkraftsflotta. Enkelt uttryckt: resultaten i Belgien har allvarliga följder för säkerheten i alla kärnreaktorer på planeten.

Detta medges också av Jan Bens, generaldirektören för Strålsäkerhetsmyndigheten i Belgien (FANC):
"Detta kan vara ett globalt problem för hela kärnkraftsindustrin. Lösningen är att genomföra noggranna inspektioner av alla 430 kärnkraftverk, i hela världen."

När chefen för ett lands kontrollmyndighet för kärnkraft säger att varje reaktor i världen måste inspekteras på grund av ett kritiskt kärnsäkerhetsproblem, vore det klokast om nationella tillsynsmyndigheter också vidtar omedelbara åtgärder. Självfallet måste varje reaktor snarast möjligt inspekteras för att undersöka möjlig sprickbildning, dock senast vid nästa ordinarie sommaravställning då man gör bränslebyte.

Electrabel, det företag som driver de belgiska reaktorerna, kommenterar nyheten med att de är beredda att "offra" en av sina skadade reaktorer till förmån för vetenskaplig granskning. De kan alltså tänka sig att permanent stänga en reaktor för att genomföra avsiktligt destruktiva tester i hopp om att lära sig mer om detta tidigare ignorerade kärnsäkerhetsproblem.

Med tanke på att detta fenomen inte har studerats tillräckligt och det saknas fullständig kunskap, skulle en återstart av varje reaktor där sprickbildning har påträffas inte bara innebära ett kärnkraftsexperiment – det skulle utsätta allmänheten för onödiga och oacceptabla risker. Inom en radie på 30 km från Doel-reaktorn bor det 1,5 miljoner människor.

Varje reaktor måste nu inspekteras - innan den gamla, degraderade kärnkraftsvägen leder till ännu en katastrofal kärnkraftsolycka.

Kendra Ulrich, kampanjledare i energifrågor, Greenpeace i Japan
Eloi Glorieux, kampanjledare i energifrågor, Greenpeace i Belgien