Genom att sätta upp affischer runt om i städerna i Sverige vill vi påminna svenska folket om den pågående kärnkraftskatastrofen i Fukushima och det faktum att en liknande olycka kan hända i Sverige. På affischerna ställer vi frågan "vad gör du om larmet går?" och länkar till en strålningskarta som visar om du befinner dig i en riskzon vid en kärnkraftsolycka.

Kärnkraftsolyckan i Fukushima blottlägger de djupa och systematiska fel som finns inom både kärnkraftsindustrin och myndigheter som har till uppgift att kontrollera kärnkraften och skydda människor från kärnkraftsolyckor. När som helst kan en kombination av tekniska misstag, den mänskliga faktorn eller naturkatastrofer, i vilken som helst av världens reaktorer, leda till att kontrollen över händelseutvecklingen går förlorad och en härdsmälta uppstår.

Kärnkraftsindustrin har tidigare hävdat att sannolikheten för att en olycka ska inträffa är väldigt liten. Vi kan nu konstatera att med över 400 reaktorer i drift världen över är sannolikheten för att en härdsmälta ska inträffa i någon av dem ungefär en gång vart tionde år.

Var sker nästa kärnkraftskatastrof? Befinner du dig i en riskzon?