Isadora WronskiDe leker med våra liv, vår hälsa och vår livsmiljö - vi kan inte länge acceptera det här. Det är dags att vakna upp och inse att både företag som äger de svenska kärnkraftverken, strålskyddsmyndigheten och ansvariga politiker för oss alla bakom ljuset och invaggar oss i en falsk trygghet.

Bristen på information om problemen i svenska kärnkraftverk är slående och det är också märkligt tyst i media. Vill man få information om vad som sker i svenska kärnkraftverk får man läsa tysk nyhetsrapportering.

I fredags beordrade strålskyddsmyndigheten att reaktorerna 2, 3 och 4 i Ringhals inte ska startas innan man har utrett rutinerna kring kontroller av kärnkraftverket. Bakgrunden är att man av en slump på grund av den brand som inträffade i Ringhals för en tid sedan upptäckte svetsavfall i nödkylningssystemet i reaktor 2. Vid en närmare undersökning hittade man även skräp i reaktor 4. Nu undersöker man reaktor 3.  

Detta avfall kunde ha ställt till med stora problem om nödkylsystemet hade behövts - det hade alltså kunnat bli svårt att kyla härden vid en potentiell olycka. TUR för oss att det inte behövts användas trots alla tillbud i de svenska kärnkraftverken!

Senaste svetsarbetena i själva systemet gjordes på 80-talet -  dessa fatala problem har inte upptäckts på mer än 20 år! Ingen vet när reaktorerna kommer att tas i drift igen. Sen kan man undra varför reaktor 1 får vara i drift och hur mycket elpriserna kommer att stiga på grund av stillastående reaktorer i år igen.

Vad är det som krävs för att vi ska inse att svensk kärnkraft inte är säker? Behöver det inträffa en härdsmälta eller kan vi öppna ögonen och se hur allvarlig situationen är?