Tysklands avveckling av kärnkraften leder inte nödvändigtvis till högre priser, särskilt om elförbrukning inte ökar. Det är slutsatsen av en studie som det tyska institutet för ekonomisk forskning (DIW) publicerat. DIW undersöker effekterna av avvecklingen av kärnkraften på elpriser, klimatförändringar och kraftverksinvesteringar i Tyskland och Europa.

Resultatet: Kostnader på elbörsen kommer att öka något med den pågående avvecklingen av kärnkraften. Avgörande för utvecklingen av elpriset är dock en effektivt fungerande politik som håller energiförbrukningen stabil. Denna politik kan mildra priseffekten av avvecklingen av kärnkraften och på medellång sikt även leda till lägre elpriser i jämförelse med prisbilden vid en förlängning av livstiden för kärnkraftverk. Dessutom säkerställer utvecklingen av förnybara energikällor att börspriserna för el knappt ökar trots stigande priser på gas och kol.

"När priserna på el ökar, är inte avvecklingen av kärnkraften boven, utan finansminister Roesler, som blockerar energieffektivitet. Om Roesler inte håller elförbrukningen stabil, leder han inte den nödvändiga energiomställningen och då stiger priserna", kommenterade Niklas Schinerl, energiexpert på Greenpeace i Tyskland.

DIW räknade ut att i Tyskland är prisfördelen av kärnkraftsavvecklingen med energieffektivitet: 0,5 cent per kilowattimme. Det bygger på beräkningar av hur mycket elen kommer att kosta på elbörsen.

För att nå det tyska nationella klimatmålet på 40 procent mindre CO2-utsläpp till 2020 måste elsektorn minska sina utsläpp med nästan 50 procent. Detta kan, enligt studien, bara lyckas med en fungerande europeisk handel med utsläppsrätter. Det skulle innebära att
investeringar i kolkraftverk blir oattraktiva. Om en effektiv utsläppshandel kombineras med en framgångsrik satsning på åtgärder för energieffektivitet kan utsläppen inom elsektorn minska med 48 procent till 2020 och med 64 procent år 2030.

Resultaten är intressanta även för Sverige där nätverket 100% förnybart lanserades under ett seminarium i Almedalen, där bland annat den tyske pressattachén för Sverige deltog och diskuterade vad vi kan lära oss av Tysklands kärnkraftsavveckling.

Rapporten (på tyska) hittar du här.