Den här veckan har aktivister från Greenpeace runt om i världen varit upptagna med att dekorerare skyltfönster på butiker tillhörande G-Star Raw. Men inte en dekorering som jag tror uppskattas av butikerna.

 

Vi gör detta för att uppmärksamma att G-Star Raw försöker lura sina konsumenter att de gått med på att göra en detox i klädproduktionen. Problemet är dock att det mest är snack och att de inte går med på att uppfylla samma krav som vi ställt på de sex klädproducenter som redan antagit detoxutmaningen. Strax efter att vi hade gått ut med en rapport som avslöjar att G-Star Raw:s kläder tillverkas med hjälp av kemikaliegruppen nonylfenoletoxylater, som bryts ner till det giftiga och hormonstörande ämnet nonylfenol när det kommer ut i vattnet, gick de ut och sa att de också vill avgifta sin klädproduktion till 2020.

Vi tycker självklart det är bra att de är villiga att ta tag i det enorma problemet med gifter i t.ex. Kinas floder på grund av just klädproduktionen bland annat. De har erkänt att det finns ett stort problem och på flera punkter är de redan långt före många av sina konkurrenter men de kan och måste bli ännu bättre. Vill de framstå som seriösa så kan de inte komma med halvhjärtade löften och kryphål. I flera månader har de vägrat att prata med vårt kontor i Holland och lösa vad som återstår för att de ska offentligt förbinda sig att avgifta klädproduktionen fullt ut. Därför avslöjar vi deras bluff och dekorerar om deras skyltfönster.

Ett av våra viktigaste krav är att människor ska ha rätt att veta vilka kemikalier som släpps ut i vattnet från fabrikerna där de bor, vilket G-Star Raw inte lovat göra i sin handlingsplan. Ett annat viktigt krav handlar om att några av de allra giftigaste substanserna måste elimineras i produktionskedjan omedelbart t.ex. alkylfenoler. Deras nuvarande ambition är till 2014 men det är alldeles för sent med tanke på vilket allvarligt problem föroreningarna utgör i länder som Kina, Indonesien och Thailand. Andra företag som t.ex. H&M säger att det är fullt möjligt att göra en fullständig eliminering långt innan 2014. Trots att de har en mer komplex leverantörskedja än G-Star Raw.


En förorenad flod i Filippinerna med lila skum

Därför bad vi G-Star Raw visa mer ambition och ge mer vattentäta löften. Därefter slutade de att prata med oss.

G-Star Raw är väldigt nära att förbinda sig till att arbeta mot en giftfri framtid men snubblar på mållinjen. De sviker därmed sig själva, sina kunder och inte minst de miljontals människor som drabbas av vattenföroreningarna. De måste visa att de är seriösa och förbinda sig till en handlingsplan som motsvarar problemets natur - det vill säga att det är allvarligt och att det är bråttom.

Vår dörr står alltid öppen.