I lördagens DN kunde man återigen höra kärnkraften lovordas: "Argumenten för att Sverige liksom Finland och USA ska satsa på nya reaktorer är starka. Det är helt enkelt svårt att tänka bort kärnkraften ur den svenska energimixen. Att vi först storsatsade på kärnkraft och sedan tvärbromsade har gett oss en struktur med många ålderstigna reaktorer. Oavsett om man tror att kärnkraften kommer att bli en stor del av svaret på hur vi ska minska vårt beroende av fossila bränslen eller bara en mindre del, så vore viss nyinvestering ett klokt steg."

Statsministern vill diskutera energifrågor med Socialdemokraterna endast ifall ny kärnkraft ingår i planerna. Varför är den svenska kärnkraftsdebatten så skev, som om kärnkraftskatastrofen i Japan inte alls skett? Internationellt är debatten helt annorlunda, varför även flera andra länder beslutat att avveckla kärnkraften.

Beträffande säkerhetsriskerna med kärnkraften räcker det att återge vad The Nuclear Regulatory Commissions ordförande sagt: "There are significant safety enhancements that have already been recommended as a result of learning the lessons from Fukushima, and there's still more work ahead of us...Knowing this, I cannot support issuing this license as if Fukushima had never happened."

När det gäller de finska kärnkraftssatsningarna som DN refererar till har de hittills kantats av förseningar, säkerhetsproblem och ekonomiska tvister mellan TVO och AREVA. Konstruktionen startade 2005 och skulle vara klar 2009. Kvalitetsproblem och säkerhetsbrister med konstruktionen har gjort att starten nu är uppskjuten till tidigast 2013.Den ursprungliga kostnadskalkylen var 1.7 - 2.5 miljarder euro. Industrins senaste beräkning ligger nu på 4,7 miljarder euro samtidigt som utomstående bedömare bedömer att kostnaden landar på 5.5 miljarder. Fennovoima räknar nu med en kostnad på 7 miljarder euro för en reaktor i Pyhäjoki. 

USA subventioneras kärnkraften kraftigt. Men i Sverige ska kärnkraften inte få subventioneras, enligt regeringens energiöverenskommelse. Och utan subventioner kommer svenska Industrikraft inte kunna bygga några nya reaktorer.

Framtiden är förnybar, det framgår med all önskvärd tydlighet av såväl IEA:s senaste World Energy Outlook som EU:s Energy Roadmap 2050.

Det är dags att vi i Sverige lyfter blicken och ser den energirevolution som pågår runt om i världen och inser att kärnkraft är en farlig och dyr 1900-tals teknologi som inte klarar av att leverera el när vi behöver den som mest. Använder man IEAs siffror kostar det dessutom mindre att ställa om till förnybart än att behålla kärnkraften. I processen skapas dessutom mängder av nya gröna jobb.